4.04 Decreet aan Elohim Astrea – 9 coupletten

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn wezen heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Machtige Astrea en Purity op mij los te snijden van alle onvolmaakte energie en alle banden met duistere krachten of condities die niet uit Licht bestaan, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. Geliefde Astrea, jouw hart is zo trouw,
jouw Cirkel en Zwaard van wit en blauw.
Snijd al het leven los van doldwaze drama’s.
Op vleug’len van Zuiverheid zal onze planeet zich verheffen.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

2. Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al onze levensenergie,
We laten alle onzuiverheden los,
omdat we het licht van Zuiverheid eeuwig blijven zien.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

3. Geliefde Astrea, bevrijd vandaag
al het leven vanaf de Straal van Zuiverheid.
Door te accelereren naar Zuiverheid zijn we nu bevrijd
van alles wat minder is dan de Zuiverheid van liefde.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

4. Geliefde Astrea, accelereer ons allemaal,
omdat wij zo hartstochtelijk roepen dat we door jou bevrijd willen worden.
Bevrijd al het leven van onzuivere beelden,
ondanks alle twijfel en angst, klimmen we steeds verder op.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

5. Geliefde Astrea, we zijn bereid om alle leugens
te ontdekken die ervoor zorgen dat we ons niet kunnen bevrijden.
We geven alle leugens op die voor de val hebben gezorgd
en bevestigen dat Alles altijd één is.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

6. Geliefde Astrea, accelereer het leven tot het boven
alle strijd en worsteling van de dualiteit is verheven.
Verteer elke scheiding tussen God en de mens,
zorg ervoor dat Gods volmaakte plan sneller kan worden uitgevoerd.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

7. Geliefde Astrea, ik roep liefdevol op:
Breek de onzichtbare muur van gescheidenheid af.
Breng onze gedachten in ware eenheid
met de meesters van liefde tot in het oneindige.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

8. Geliefde Astrea, help ons allemaal om het geheim te vinden
dat we in gedachten scheppen,
En wat wij dan uit onwetendheid ont-creëren,
kunnen we gemakkelijk opnieuw scheppen als we de kennis bezitten.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

9. Geliefde Astrea, we streven er allemaal naar
om het vuur van zuiverheid te leren gebruiken
om alle vormen te zuiveren die we tot onze schande hebben gevormd, terwijl Saint Germain deze planeet in bezit neemt.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft tot alles echt is.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden opdat de volmaakte visie van Christus zich in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet kan openbaren. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.