Jezus

De geascendeerde meester Jezus was tweeduizend jaar geleden geïncarneerd als de historische Jezus, maar zijn missie was heel anders dan het christendom zegt. Jezus kwam een pad tonen naar een hogere bewustzijnsstaat (persoonlijk Christusschap) en iedereen kan dat in principe volgen. De duistere krachten hebben die boodschap verdraaid en van Jezus een uitzondering gemaakt, waardoor niemand hem meer kon volgen. Je kunt hier veel meer over lezen in de sectie De Mystieke Leringen van Jezus.

De laatste tweeduizend jaar, die bekend staan als het Vissentijdperk, was Jezus de belangrijkste toezichthouder op de aarde. Die positie is nu overgenomen door Saint Germain, die de volgende tweeduizend jaar toezicht zal houden op de evolutie van het Aquariustijdperk. Jezus bekleedt nog wel het ambt van Planetaire Verlosser en samen met Kuthumi bekleedt hij het ambt van Wereldleraar.

In tegenstelling tot het christelijke geloof, werd Jezus niet anders dan wij geschapen en hij heeft veel eerdere incarnaties gehad voor hij het bewustzijnsniveau kreeg waardoor hij zich kwalificeerde om de missie uit te voeren als de historische Jezus. Je kunt iets lezen over zijn vorige levens in het boek ‘Mijn Levens met Lucifer, Satan, Hitler, en Jezus’.