De tien geboden en het bewustzijn op aarde

Vraag: Ik ben me ervan bewust dat de recentere dictaten zeggen dat de geboden van God die aan Mozes zijn gegeven, uit een oude dispensatie komen en niet meer van toepassing zijn op aarde. Maar dat lijkt me niet realistisch vanuit het perspectief van Christusonderscheid. Wil een van de geascendeerde meesters dit verduidelijken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Rusland

De juiste visie is dat de tien geboden aan een bepaald bewustzijnsniveau werden gegeven en er zijn nog wel een groot aantal mensen die dat bewustzijnsniveau bezitten. Voor deze mensen zijn de tien geboden nog steeds relevant, omdat dit met hun bewustzijnsniveau correspondeert en zij moeten deze heel strenge geboden hebben, doe niet dit, doe niet dat, omdat dit het enige is wat ze kunnen bevatten.

Voor heel veel mensen, vooral in de wat we hebben genoemd, moderne naties, zijn die niet meer van toepassing, omdat zij dat bewustzijnsniveau hebben getranscendeerd. Zij hebben geen geboden nodig, zij moeten volledig begrijpen waarom ze iets niet zouden moeten doen, of waarom ze iets anders moeten doen. En dit is dan het resultaat van de groei in bewustzijn. Er zijn natuurlijk hogere niveaus waarop je dit van binnenuit voelt door je intuïtie, je weet wat je moet doen, en wat niet.

Je begrijpt dat er een niveau is met geboden; er is een niveau waarop je bepaalde ethische of morele principes hebt die de mensen leiden met in de eerste plaats doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen. Daarna komt het niveau waarop mensen zich persoonlijk afstemmen en voelen wat het juiste gedrag voor hen is. Er zal altijd een bepaalde reikwijdte van bewustzijn zijn, hoewel er in de toekomst een moment komt waarop niemand meer het bewustzijnsniveau uit het Oude Testament heeft, dan hebben we de tien geboden niet meer nodig.