4.08 Werelddecreet aan Astrea

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN en de universele Christusgeest in al het leven roepen we Elohim Astrea aan om jouw cirkel en zwaard te gebruiken om alle onzuivere energie te verteren, de gevallen wezens, demonen en entiteiten te binden en de mensen los te snijden van … (Doe persoonlijke oproepen.)

1. Geliefde Astrea, jouw hart is zo trouw,
jouw Cirkel en Zwaard van wit en blauw.
Snijd al het leven los van doldwaze drama’s.
Op vleug’len van Zuiverheid zal onze planeet zich verheffen.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

2. Geliefde Astrea, in Godzuiverheid,
accelereer al onze levensenergie,
we laten alle onzuiverheden los,
omdat we het Licht van Zuiverheid eeuwig blijven zien.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

3. Geliefde Astrea, bevrijd vandaag
al het leven vanaf de Straal van Zuiverheid.
Door te accelereren naar Zuiverheid zijn wij nu bevrijd
van alles wat minder is dan de Zuiverheid van liefde.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

4. Geliefde Astrea, accelereer ons allemaal,
omdat we zo hartstochtelijk roepen dat we door jou bevrijd willen worden.
Bevrijd al het leven van onzuivere beelden,
ondanks alle twijfel en angst komen we steeds verder op.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

5. Geliefde Astrea, wij zijn bereid om alle leugens
te ontdekken die ervoor zorgen dat we ons niet kunnen bevrijden.
We geven alle leugens op die voor de val hebben gezorgd
en bevestigen dat Alles altijd één is.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw,
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

6. Geliefde Astrea, accelereer het leven tot het boven
alle strijd en worsteling van de dualiteit is verheven.
Verteer elke scheiding tussen God en de mens,
zorg ervoor dat Gods volmaakte plan sneller kan worden uitgevoerd.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

7. Geliefde Astrea, wij roepen liefdevol op:
Breek de onzichtbare muur van gescheidenheid af.
Breng onze gedachten in ware eenheid
met de meesters van liefde tot in het oneindige.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

8. Geliefde Astrea, help ons allemaal om het geheim
te vinden dat we in gedachten scheppen.
En wat we dan uit onwetendheid ont-creëren,
kunnen we gemakkelijk opnieuw scheppen als we de kennis bezitten.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

9. Geliefde Astrea, we streven er allemaal naar
om het vuur van zuiverheid te leren gebruiken
om alle vormen te zuiveren die we tot onze schande hebben gevormd, terwijl Saint Germain deze planeet in bezit neemt.

Geliefde Astrea, één met jou,
jouw cirkel en zwaard van elektrisch blauw
en het Licht van Zuiverheid dat dwars door alles heen snijdt
en de aarde verheft naar alles wat echt is.

Verzegeling

In naam van IK BEN die IK BEN, de universele Christusgeest in al het leven, accepteren we dat Aartsengel Michaël, Astrea, en Saint Germain een ondoordringbaar schild vormen om ons heen en alle mensen in onze natie, dat ons verzegelt tegen alle imperfecte energie en duistere krachten in alle vier octaven. Wij accepteren dat de violette vlam alle onvolmaakte energie transformeert in ons wezen opdat de prins van deze wereld niet bij ons vindt.