De NoFap beweging

Vraag: Deze vraag gaat over masturbatie. Er is een groeiende beweging van mensen die zich onthoudt van masturbatie en porno. Zij beweren dat masturbatie en porno hun leven heeft geschaad, hun energieniveau, hun emotionele gevoeligheid en zelfs hun blijdschap heeft verminderd. Zij hebben ervoor gekozen om zich te onthouden om het verschil te ervaren en uit te vinden wat de negatieve effecten van masturbatie zijn, iets wat zij daarvoor niet konden. Zij hebben dus in principe gevoeld dat hun energieniveau omhoog ging en dat ze blijer werden als ze zich onthielden van masturberen. Waarom wordt masturbatie dan zo gepopulariseerd en nieuw leven ingeblazen door de meeste medische dokters die zeggen dat het gezond is, wanneer een groeiend aantal mensen zich realiseert dat het niet gezond is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

De oorzaak is natuurlijk dat de gevallen wezens hebben geprobeerd om de seksuele behoeften van de mensen aan te wakkeren om de mensen te kunnen manipuleren. En dit is een populaire cultuur geworden, zelfs op medisch terrein in bepaalde mate. Er kan fysiek wel enige waarheid in schuilen dat het gezond is om je lichaamssappen te laten stromen in plaats van ze op te houden. Dit is in ieder geval het standpunt van medici en op zuiver fysiek niveau is het niet beslist fout.

Maar een mens is niet alleen maar een fysiek wezen, wat ze voor medici wel zijn, en dit is het probleem met de moderne geneeskunde. Maar wanneer je over het hele menselijk wezen nadenkt, het emotionele, mentale en identiteitsniveau, dan zie je dat een onevenwichtige seksuele behoefte een bepaald effect heeft. Het vereist energie van jou, het vraagt jouw aandacht, het verstoort je gevoel van blijdschap, omdat je geen rust hebt.

Seksuele behoeften zijn, zoals we hebben gezegd in onze conferentie voor vrouwen, voor de meeste mannen een verslaving, en voor veel vrouwen ook. Er zijn natuurlijk ook duistere krachten die deze verslaving aanmoedigen. En er wordt veel reclame voor gemaakt, er is veel marketing en er zijn films en boeken en dergelijke, en zelfs de medische professie heeft die vorm van verslaving aangemoedigd.

Dit komt gedeeltelijk als reactie op de kerken die in het verleden probeerden de mensen zover te krijgen dat ze zich van seks onthielden door hen daartoe te dwingen, wat ook ongezond is. Dan raakt onze samenleving natuurlijk op elk terrein uit evenwicht.

Er zijn mensen die gevoeliger zijn en merken hoe die onevenwichtigheid hen beïnvloed heeft. Zij zijn gevoelig voor hun eigen energieniveau, voor de energiestroom door hun energievelden en zij beginnen de negatieve effecten te voelen. Het gaat niet alleen om seks, maar ook om alcohol, drugs en misschien nog wel andere dingen.

Je ziet dat de samenleving heen en weer schommelt; er kan misschien wel het ene uiterste zijn geweest, dat de mensen zich schuldig moesten voelen over het hebben van seks en dat het noodzakelijk was dat ze meer seksuele vrijheid kregen om die onevenwichtige toestand los te kunnen laten, maar toen de seksuele vrijheid in de jaren zestig kwam, zwaaide de balans door naar het andere uiterste, waarin seks verslavend werd. En nu zijn er mensen die zich realiseren dat dit ook niet in evenwicht is. Zij worden zich hiervan bewust, zij besluiten, zonder dat ze de geascendeerde meesters kennen, om naar evenwicht te streven op hun eigen persoonlijke niveau.

Zij zouden dat sneller kunnen, als ze onze leringen hadden, dan konden ze spirituele bescherming oproepen, oproepen dat ze werden bevrijd van de entiteiten en demonen en onze leringen gebruiken om de zelven op te ruimen die ze in vorige levens hebben verzameld die te maken hebben met seksualiteit.

Toch doen ze oprecht een poging. En ik prijs de mensen die dit op elk terrein doen, omdat ze naar meer evenwicht zoeken en zij naar de samenleving kijken en begrijpen dat bepaalde omstandigheden zijn doorgeslagen naar het andere onevenwichtig uiterste en zij willen daar niet aan meedoen.