Humor en geweld in Hollywoodfilms

Vraag: Ik geloof dat er een tendens bestaat dat films in Hollywood meer humor in actiefilms laten zien, zelfs films die veel geweld tonen. De spelers gebruiken veel grappen over het geweld dat ze gebruiken. Is er een ontwikkeling gaande dat mensen geneigd zijn om ontspannener met geweld op de wereld om te gaan? Of is het misschien een manier van de gevallen wezens om geweld meer geaccepteerd te laten zijn en acceptabel in de samenleving?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Beide kloppen in die zin dat er in het algemeen een bepaalde tendens op de wereld is dat mensen gewend raken aan bepaalde fenomenen, omdat we ermee worden overstelpt. In de jaren twintig of dertig was er één gewelddaad in de hele film en dat had een bepaald schokeffect.

Dan komt de volgende regisseur die de ambitie heeft om een film te maken waar nog meer over gesproken wordt en die moet een groter schokeffect creëren. Dus er moet meer geweld in, hetzij meer gewelddaden in één film of extremere vormen van geweld, of het moet in geuren en kleuren worden getoond.

In oudere films kan iemand worden neergeschoten en dan komt er misschien heel kort wat bloed in beeld, maar tegenwoordig heb je expliciete beelden van lichamen die ontbinden of lichamen die uiteengereten zijn tijdens een explosie. Dit is eenvoudig het effect dat mensen afgestompt raken en daardoor moeten er steeds extremere maatregelen worden genomen.

Maar het klopt wel dat er een tendens bestaat om geweld met humor te doorspekken. En dit komt absoluut bij de gevallen wezens vandaan die geweld acceptabeler wil laten schijnen, iets dat eigenlijk niet zo heel erg is en noodzakelijk kan zijn. En dit is natuurlijk geen trend die positief uitvalt vanuit het standpunt van de geascendeerde meesters. Je moet niet aanmoedigen dat mensen naar dat soort films gaat kijken. Je kunt natuurlijk maar op één manier stemmen: door niet dit soort films te kopen of te kijken.

Het is wel duidelijk dat er bepaalde duistere krachten zijn die de bedoeling hebben om steeds meer geweld te creëren. En daarom zie je in bepaalde aspecten van de samenleving meer geweld. Er komt meer geweld en misdaad voor. En er is ook een bepaalde houding om oorlog te presenteren als iets glorieus of heroïsch, of in ieder geval als iets noodzakelijks.
Je zou kunnen zeggen dat dit meer zo was in eerdere decennia. Tegenwoordig zijn er in ieder geval een paar films en tv-series die de horrors van oorlog afschilderen om de mensen een realistischer beeld te geven van oorlog. In zekere zin zou je kun zeggen dat het noodzakelijk is dat de horrors van oorlogen worden getoond, opdat de mensen zich realiseren dat oorlogen echt mensenlevens kosten. En dat is niet een glorieus, heroïsch avontuur waarna mensen geëerd worden zoals ik in het boek over oorlog heb gezegd.

Maar aan de andere kant, kan de tendens om humor met geweld te mengen, alleen maar van de duistere krachten komen die geweld acceptabeler proberen te maken. Dit is natuurlijk een wanhopige poging van hen, omdat de waarheid is dat de bevolking in de meeste moderne naties steeds minder gewelddadig wordt, steeds minder geneigd is geweld in de echte wereld te accepteren.

De duistere krachten doen er wanhopig alles aan om die trend om te keren, maar dat kan niet omdat de mensen zich steeds meer bewust worden van de prijs die geweld heeft, of dat nu oorlog is of massabeschietingen, of wat ook maar. En er groeit steeds meer tegenstand tegen geweld, de bereidheid groeit om te eisen dat de samenleving geweld stopt.