De negatieve effecten van muziek

 

Vraag: Ik las eens in een andere dispensatie dat een meester besprak dat er een planeet was vernietigd vanwege de muziek, of dat muziek daarbij heeft geholpen. Kunnen de meesters bespreken of die boodschap klopte en wat de huidige staat van de muziek is op planeet aarde? Bestaat er net zoveel gevaar, misschien niet net zo groot, maar op een andere manier gevaar met muziek die te maken heeft met de massamuziek die er op aarde aanwezig is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

In de Summit Lighthouse hebben we leringen gegeven over de negatieve effecten van muziek, en toen hebben we vooral gezegd dat de syncoperende maat die je in de meeste rockmuziek tegenkomt, niet overeenkomt met het ritme van de natuur, dat je bijvoorbeeld in walsmuziek terugziet. En het spreekt vanzelf dat sommige vormen een destructief effect kunnen hebben.

Hoewel de leringen van de Summit Lighthouse niet erg evenwichtig waren met betrekking tot muziek, werd er aan de muziek een veel grotere impact toegeschreven dan in werkelijkheid of in ieder geval tegenwoordig het geval is.

In het verleden waren er beschavingen op aarde waar muziek bijdroeg aan het vernietigen van de beschaving, maar muziek op zich kan een beschaving niet vernietigen omdat er heel veel complexe problemen zijn. We zijn de laatste tijd begonnen meer te praten over de ‘onderling afhankelijke oorsprongen’. In de Summit Lighthouse, die de laatste dispensatie was van het Vissentijdperk, hebben we een eenvoudiger lering gegeven, waarin we vaak een eenvoudiger verklaring van oorzaak en effect hebben gegeven.

Die was meer zwart-wit zouden we kunnen zeggen. En zowel de boodschapper als de mensen in de organisatie, hebben dit zo geïnterpreteerd en daardoor kreeg muziek een grotere rol dan in werkelijkheid het geval was. Maar je hebt altijd vrije wil natuurlijk en je hebt altijd het bewustzijn van de mensen. Er kunnen veel mensen zijn die in die tijd naar rockmuziek hebben geluisterd en dat had zeker effect. Maar er waren ook mensen die niet naar rockmuziek luisterden en je moet daarom altijd naar evenwicht zoeken, hoewel een samenleving of een planeet niet door bepaalde mensen die iets vervormd hebben, kan worden vernietigd als de meerderheid van de mensen dat niet heeft gedaan.

Neem het probleem oorlog; dan zie je dat zelfs als er mensen door de hele geschiedenis heen een oorlogsmentaliteit hebben, dit de planeet niet heeft vernietigd. Die heeft in het verleden wel beschavingen omvergeworpen, maar de planeet niet vernietigd. En je weet natuurlijk wel dat oorlog een heel destructieve kracht is.

Ik probeer niet het effect van muziek naar beneden te halen. Het is natuurlijk belangrijk, maar minder belangrijk dan de muziek van tegenwoordig die lang niet zo destructief is als in de jaren zeventig, tachtig en negentig.

Het is natuurlijk belangrijk dat jullie als studenten van geascendeerde meesters je intuïtie gebruiken om te voelen naar welke muziek je moet luisteren. Nogmaals, je kunt het hulpmiddel gebruiken om je op je hart te concentreren en te voelen of iets je energie verhoogt of verlaagt. De syncoperende maat die in rockmuziek wordt gebruikt, en ook bij andere muziek, zoals rapmuziek die heel staccato is, heel erg uit harmonie is, zal je energie vaak naar beneden worden gehamerd en zich in je basischakra concentreren. Dit is een eenvoudige maatregel die je persoonlijk kunt gebruiken.

Maar hoewel muziek belangrijk is, is het niet een van de grote problemen in de samenleving en daarom hebben wij natuurlijk veel boeken uitgegeven van de vorige conferenties die problemen bespreken waar we over na moeten denken omdat die het belangrijkste zijn in deze tijd.