De Harde Leerschool in Argentinië

Vraag: De politieke en economische situatie wordt snel slechter in Argentinië, wordt het in mijn land de komende jaren lichter aan de horizon?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Rusland

Mijn geliefde, het is helaas een feit dat veel van de landen in Zuid-Amerika en Midden-Amerika nog op de Harde Leerschool zijn, omdat ze nog niet genoeg hebben van de tamelijk dramatische omstandigheden, omdat ze niet begrijpen dat die niet werken.

Als je terugkijkt op de geschiedenis, dan zie je dat er een paar naties zijn die heel sterke ups en down hebben meegemaakt in de economie, vaak omdat ze gelukkig werden van een bepaalde ideologie, of het nu het socialisme of het neoliberalisme was en zij besloten om die economische situatie te implementeren zonder na te denken of die economische principes wel klopten en wat de praktische situatie in hun land is.

Zowel in Argentinië als in veel andere landen in de regio, zullen er ups en downs zijn, maar er is altijd een zilveren randje in de betekenis dat wanneer een land door iets heel extreems is heengegaan, er daardoor een groep mensen kan worden gewekt. En zij kunnen eisen dat de economie evenwichtiger wordt aangepakt en die implementeren.

Het is helaas een open vraag of dit ook in Argentinië zal gebeuren, of in Brazilië, of in een andere natie. Maar de mogelijkheid is groot. En natuurlijk ben ik altijd bereid om met het volk samen te werken, zelfs als ze niets van geascendeerde meesters afweten, maar wel openstaan voor nieuwe ideeën die meer welvaart aan de mensen kunnen geven.

In Zuid-Amerika en Midden-Amerika hebben we hetzelfde probleem dat we overal zien, dat men geneigd is om een machtselite te formeren die de economie wil exploiteren en de rijkdom van de bevolking eenvoudig af wil pakken. En dat heeft er in het verleden voor gezorgd dat enkele landen wilden experimenteren met het socialisme. Maar dat werkt ook niet.

Er moet dus een nieuwe aanpak komen en dit zal langzamerhand ook gebeuren, niet beslist in Zuid-Amerika, maar die komt er wel. En er zijn al wat ideeën die naties kunnen implementeren. Het is gewoon een kwestie van bereidheid. En in veel gevallen is er een economische crisis voor nodig voor die bereidheid er is om de economie op een andere manier aan te pakken.

In bepaalde landen is men geneigd om naar de welvarender landen te kijken, of dit nu de Verenigde Staten is of andere naties, en dan te denken dat zij de economie op dezelfde manier kunnen aanpakken als ze in die naties zien en die rechtstreeks naar Zuid-Amerika te vertalen. Dit is geen verstandige aanpak, omdat er altijd bepaalde situaties in de psyche van de mensen zijn die op de achtergrond van de mensen meespelen.

En natuurlijk kun je ook niet het feit negeren dat er nog veel invloed van de katholieke kerk is in Zuid- en Midden-Amerika, die wanneer je naar de geschiedenis van de katholieke kerk kijkt, een cruciale rol speelde in het feodale tijdperk in Europa, en een elitaire benadering was. De katholieke kerk moedigt de formatie aan van een elitaire samenleving en schildert de bevolking af als zondaren die zich aan de elite moeten onderwerpen. Dit is ook een van de factoren waar je naar moet kijken in de naties die erg katholiek zijn en die uitdagen.