Vraag over Bulgarije

Vraag: Wat kun je zeggen over het lot, de toekomst en de bestemming van Bulgarije? Heeft het land enige betekenis op regionaal niveau? Heeft Bulgarije een speciale band met Rusland? En als dat zo is, wat dan? Welke rol kunnen spirituele mensen spelen voor Bulgarije? Is het mogelijk om haar weer te laten herleven? Wat is de rol van Bulgarije bij de manifestatie van de Gouden Eeuw van Saint Germain?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Ik zal in het algemeen iets zeggen over de naties die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie of het Warschaupact.

De voornaamste rol van al die naties is dat ze weer op het punt moeten komen waarop ze zouden zijn geweest als ze niet waren tegengehouden door de Sovjet-Unie. We zeggen niet dat de Sovjet-Unie geen vooruitgang heeft gebracht, maar die ging veel langzamer dan die naties hadden ervaren als ze niet waren onderdrukt door de Sovjet-Unie en de communistische ideologie. De voornaamste rol, of de eerste taak, voor al die naties is dat ze weer komen op het punt waarop ze anders zouden zijn geweest als ze zich hadden mogen ontwikkelen zonder die invloed van buitenaf.

Veel van die naties hebben een bepaalde band met Rusland. Maar wat bedoelen we daarmee, wanneer spreken we over een band? Dat kan een bepaalde vorm van karma zijn die heel ver in de geschiedenis teruggaat. Maar zoals we hebben gezegd, incarneren mensen met veel verschillende achtergronden in veel verschillende naties om die naties verder te brengen. Je kunt natuurlijk niet echt zeggen dat een natie, omdat ze deel uitmaakte van het Sovjetblok een bepaalde band met Rusland of het Russische volk moet hebben. De vraag voor die naties is eigenlijk niet hoe hun verleden eruit zag, maar wat ze met de toekomst willen.

De vraag is eigenlijk of je bereid bent om naar het verleden te kijken, naar het sovjettijd te kijken, de lessen die je kunt leren voor jouw natie, te kijken naar de manier van denken die je in die situatie hebt gekregen als reactie op die situatie en die te transcenderen zodat je vanaf hier verder kunt?

Dat bepaalt je vermogen om je af te stemmen op de ideeën voor de Gouden Eeuw van Saint Germain die hij in ieder land wil uitbrengen. Maar de vraag is of er mensen in die naties zijn die deze ideeën kunnen ontvangen. Om die ideeën te ontvangen, moet je bevrijd zijn van de oude manier van denken. Je kunt zeggen dat veel dingen die we tot dusver hebben besproken niet alleen op het Russische volk van toepassing zijn, maar ook op alle mensen die door de Sovjet-Unie werden beïnvloed omdat die denkwijze zich tot op bepaalde hoogte ook over andere landen verspreidde, hoewel die in Rusland ontstond. Veel van die landen vormden hun eigen nationale versie daarvan en die houdt hen nog steeds tegen.