Het economische wereldforum en het grote initiatief om te resetten

Vraag: Hebben de meesters iets te zeggen over het economische wereldforum en het grote initiatief om te resetten om de wereldeconomie en de sociale structuren weer op te bouwen? En komt dit overeen met de visie van Saint Germain op de Gouden Eeuw?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor Christusonderscheid

Mijn geliefde, er is geen zwart-witantwoord op een vraag als deze. Het economische wereldforum en de ontmoetingen in Davos dienen op een bepaalde manier om een dialoog tussen mensen uit verschillende werelddelen te creëren. Oorspronkelijk was het meer een club van de machtselite, maar recentelijk is die uitgebreid en diverser geworden, dus je kunt er in ieder geval verschillende standpunten horen.

Natuurlijk zit hier altijd de machtselite achter, die elkaar in besloten vergaderingen ontmoeten en daar proberen hun visie op hoe de wereld vorm moet krijgen, voor te leggen. En de mensen in die machtselite zijn het natuurlijk niet eens met mijn visie op de Gouden Eeuw. Maar onderschat echter niet het feit dat elk forum of initiatief waardoor mensen uit verschillende delen van de wereld bij elkaar komen om een dialoog te voeren, een belangrijke stap voorwaarts is om de huidige omstandigheden te veranderen. Het is belangrijk dat de mensen elkaar leren kennen en een gevoel van verbondenheid creëren die onderdeel is van de basale menselijkheid, opdat jij je realiseert dat andere mensen enigszins op jou lijken en dezelfde interesses hebben, enzovoort.

Dat alles heeft een bepaalde waarde. Dit wil niet zeggen dat ik het heb gesponsord of dat ik het totaal eens ben met wat daar gebeurt, maar ik zeg dat ook al wordt iets in principe door de gevallen wezens georganiseerd, dit nog wel effecten kan hebben waar zij zich in het algemeen niet van bewust zijn, of die ze niet willen. Dus zelfs dit initiatief om alles te resetten (wat ook niet op één lijn is met mijn visie op de Gouden Eeuw), kan het wel een positief effect hebben om mensen te laten nadenken over bepaalde problemen. Het spreekt vanzelf dat de economie zo’n klap heeft gekregen door de COVID-19 pandemie dat er iets drastisch moet gebeuren. Het feit dat er mensen zijn die zich realiseren dat er iets drastisch moet gebeuren, is al een stap in de goede richting.

Als je kijkt naar de voorstellen van die mensen, dan zijn dat niet de veranderingen waar ik over heb gesproken: over het geldstelsel hervormen, de schuldeneconomie opheffen, de financiële elite en het financiële stelsel omverwerpen, zodat je niet meer geld met geld kunt verdienen. Zij hebben het over dingen die in principe de kapitalistische economie in stand houden en een beetje het feit aanstippen dat de economie in gevaar is vanwege de pandemie. Het is letterlijk een pleister op de wonde plakken in plaats van hem te naaien.

Maar het is wel nodig dat mensen bij elkaar komen en hierover nadenken, diverse initiatieven oppakken en dit kan door de tijd heen ertoe leiden dat mensen meer open komen te staan voor ideeën die verandering brengen. Natuurlijk is het grote probleem ten gevolge van de pandemie hoe de economie het gaat doen na de subsidies die in de pandemie zijn verstrekt. Wat gaat er gebeuren? Is het mogelijk om de economie weer op te bouwen zoals het was op dat moment en te doen alsof er niets is gebeurd? Of zal de economie instorten op bepaalde momenten waardoor het noodzakelijk wordt om drastischer maatregelen te nemen? Dit moet men nog bezien. Het hangt heel erg af van hoe de leiders, maar ook de mensen, reageren en of zij een andere economie eisen.