Werd Nietzsche door de geascendeerde meesters geïnspireerd?

Vraag: Is Nietzsche’s ‘Also sprach Zarathustra’ in ieder geval gedeeltelijk geïnspireerd door de geascendeerde meester Zarathustra? De manier waarop Nietzsche spreekt over zijn ontmoetingen met Zarathustra en de algemene spirituele toon laat je dat denken. Wat zijn de valkuilen in zijn kustwerk? Of is het alleen maar een filosofisch kunstwerk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Nietzsche werd niet door een geascendeerde meester geïnspireerd, maar dat betekent niet dat zijn werken van de gevallen wezens komen. Nietzsche was een voorbeeld van iemand die openstond voor sommige ideeën van de geascendeerde meesters hoewel hij niet rechtstreeks door ons werd gesponsord. Maar hij stond ook open voor enkele duistere ideeën en daarom moet jij je onderscheidingsvermogen gebruiken wanneer je zijn werk en het werk van de meeste andere filosofen bestudeerd.

Nietzsche was geen destructieve persoon of een destructieve filosoof, maar hij had wel bepaalde psychologische problemen. Dat hield in dat hij openstond voor bepaalde ideeën die niet overeenkwamen met de leringen van de geascendeerde meesters.

En daarom moet je kijken naar de filosoof, zijn of haar leven, zijn of haar psychologische problemen, en een idee krijgen waar de filosoof vandaan komt, wanneer je het werk van een filosoof beoordeelt. Je ziet vaak dat je filosofen die in een bepaalde omgeving zijn opgegroeid en bepaalde ideeën hebben geloofd, niet hoeft te onderzoeken. En die ideeën of paradigma’s zoals ze vaak worden genoemd, vormden toen de begrenzingen voor de filosofische overwegingen in de gedachten van die persoon. De meeste filosofen kun je niet gescheiden zien van hun culturele achtergrond en zeker niet van hun persoonlijke problemen.

Je weet dat iemand geneigd is, of het nu een filosoof is, of een wetenschapper, of een schrijver, of een staatsman, een religieuze leider, maar die heel subtiel een tendens heeft die maar zelden wordt verwoord, om hem bijna altijd te beschouwen als iemand die bijna perfect is en niet wordt beïnvloed door zijn persoonlijke psyche.

Dit komt natuurlijk van de gevallen wezens, die willen dat jij ze beschouwd als iemand waar je niet aan hoeft te twijfelen en jij dus niet naar hun persoonlijke problemen hoeft te kijken, want ze weten dat je dan onevenwichtigheden zult vinden, je zou dan de diepe psychologische wonden en trauma’s zien en dat betekent dat zij niet als neutraal kunnen worden beschouwd. En dat wat zij naar buiten brachten, daardoor ook niet neutraal was.

Veel mensen staan open voor het feit dat Hitler heel erg werd beïnvloed door zijn psychologische problemen, maar dat passen ze niet toe op veel andere leiders, filosofen, schrijvers, en dergelijke. Je kunt iemand nooit apart zien van zijn of haar psychologische problemen. Er zijn natuurlijk mensen die veel van hun psychologische problemen hebben overwonnen en zijn geheeld, waardoor ze neutraler zijn dan anderen, maar je moet altijd de psychologische problemen in ogenschouw nemen van iemand die iets naar buiten brengt, of iets doet, en natuurlijk ook je eigen psychologische problemen in ogenschouw nemen.