De kabbala

 

Vraag: Wat is de oorspronkelijke bron van de kabbala, het judaïsme? Kwam die van de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2016 – Korea

De kabbala kwam oorspronkelijk van de geascendeerde meesters. De mensen die deze ontvingen waren niet in staat om die in de hoogste vorm te ontvangen. Dit betekent dat je meer uit de kabbala kunt halen dan is uitgegeven of in het begin was uitgegeven.

Dit betekent niet dat de kabbala niet waardevol is. Het zijn goede leringen die je kunt gebruiken, maar net als bij alle andere leringen is het een kwestie dat mensen in de eerste plaats het contact onderhouden met de bron van de leer en daardoor nieuwe leringen en nieuwe aanwijzingen ontvangen, anders creëren ze een laag over de oorspronkelijke leer heen die van het menselijke niveau komt. Dit is voor een groot deel wel gebeurd met de kabbala net zoals bij het judaïsme in het algemeen en elke andere religie op aarde.