Laatste incarnatie en karma

Vraag: Wat gebeurt er wanneer zielen die geen karma meer hebben, ervoor kiezen om nog één keer te incarneren en dan karma maken? Blijven ze dan reïncarneren tot het nieuwe karma in evenwicht is gebracht? Of kunnen ze ook ascenderen en ergens anders karma in evenwicht brengen of is weer aan een cyclus van reïncarnatie beginnen een slechte optie? Ook als ze al op het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Er is een dispensatie dat je kunt ascenderen als je eenenvijftig procent van je karma in evenwicht hebt gebracht en de rest kun je dan doen als je al geascendeerd bent. Het is heel onwaarschijnlijk dat een ziel die honderd procent karma in evenwicht heeft gebracht, zoveel karma maakt dat zij dat niet in haar volgende leven in evenwicht zou kunnen brengen.

Ik weet dat je met getallen kunt gaan spelen en zeggen dat een ziel als die zonder karma incarneert en karma maakt, honderd procent karma over heeft. Dan zou ze eenenvijftig procent van dat karma in evenwicht moeten brengen voor ze kan ascenderen na dat leven, maar in werkelijkheid is het niet zo lineair. Als een levensstroom honderd procent karma in evenwicht heeft gebracht, dan is het heel onwaarschijnlijk dat de levensstroom zoveel karma maakt dat ze niet kan ascenderen.