Wat is een demon?

Vraag: Kunnen de meesters iets zeggen wat zij geschikt vinden over demonen aangezien ze in de invocaties die we opzeggen vaak worden genoemd? Wat zijn dat? Wat zijn demonen? En hoe wordt een demon gemaakt? Hoe lang duurt het om één te vormen? Zijn demonen zielen die verdwaald zijn, of bestaan ze uit een conglomeraat van dichte duistere energie die autonoom grip krijgen en zo op een agressieve manier de mensheid tegenwerken? Wat is een demon? We hebben vrije wil, wat heeft een demon? Kunnen we oproepen doen voor de geascendeerde meesters die ze moeten opruimen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

We hebben al diverse leringen gegeven over de vorming van demonen, maar ik zal ze om ze in een gemakkelijk te vinden formaat bij elkaar zetten en er wat ideeën over geven.

Traditioneel is er in eerdere dispensaties gesproken over demonen die duidelijk definiëren wat ze precies zijn en hoe ze worden geschapen. In deze dispensatie hebben we verteld dat de meeste demonen door menselijke wezens worden geschapen en gevallen wezens die zich beginnen te concentreren op een bepaald probleem dat vervormd is, laten we bijvoorbeeld zeggen oorlog.

Ze beginnen zich bezig te houden met oorlog, ze concentreren zich op oorlog op het identiteits-, mentale, emotionele en fysieke niveau. En door die concentratie van energie, schep je een demon in het emotionele rijk. Je kunt ook entiteiten of collectieve entiteiten, collectieve beesten in het mentale en identiteitsrijk scheppen die te maken hebben met oorlog, maar wat we meestal een demon noemen, is een demon in het emotionele rijk.

Dit is een wezen dat door menselijke wezens en gevallen wezens in de drie hogere rijken wordt geschapen. Hij heeft geen drievoudige vlam, hij heeft geen Bewuste Jij, hij heeft geen vrije wil. Hij is geprogrammeerd om te handelen volgens een bepaalde matrix en kan niet een stap naar achteren doen om naar zichzelf te kijken en de matrix te veranderen. Hij lijkt op een computer die gedachteloos steeds hetzelfde programma uitvoert. Een demon heeft wel een beetje het bewustzijn dat hij energie van menselijke wezens nodig heeft om het te kunnen overleven.

Als er dus een demon wordt geschapen, doordat mensen elkaar doden in een oorlog, dan zal die demon aan de emotionele lichamen van menselijke wezens trekken om hen zover te krijgen dat ze oorlog gaan voeren of ander vormen van geweld gebruiken opdat hij de energie kan stelen die vrijkomt bij die daden. En er zijn ook demonen die zelfs energie aan mensen onttrekken wanneer die zich bezighouden met het leger, de wapenproductie, wapenonderzoek, leren hoe je wapens gebruikt, over wapens nadenken die worden gebruikt om mensen te doden, en al dat soort dingen meer.

We hebben het ook gehad over een ander soort demon, en dat is dat gevallen wezens in principe zo laag kunnen zinken dat dat zij geen zelfbewustzijn meer over hebben, zij hebben eigenlijk geen vrije wil meer, zij kunnen niet veranderen. En je kunt hen ook als een demon beschouwen omdat zij op hetzelfde lage automatische niveau als een demon functioneren.

Het is natuurlijk belangrijk dat studenten van geascendeerde meesters zich ervan bewust zijn dat die duistere wezens bestaan, want als je niet weet dat ze bestaan, kun jij je er ook niet van bevrijden. Hoe kun jij je tegen een bacterie in het drinkwater beschermen als je niet weet dat bacteriën bestaan?

Natuurlijk kun je oproepen doen om je te beschermen. En in veel invocaties laten we jullie oproepen doen om ze te binden, opdat wij de planeet ervan kunnen bevrijden en het collectieve bewustzijn ervan zuiveren.

Nu hebben we het natuurlijk ook over entiteiten, collectieve beesten en zelfs bepaalde matrijzen in het collectieve bewustzijn. Wat is het verschil tussen hen en demonen?

Dat is voornamelijk dat de demonen agressiever zijn. Zij proberen rechtstreeks en op een agressieve manier mensen te beïnvloeden. En daarom zijn ze sterker dan mensen die gevoelig zijn voor hun invloed. Wij kunnen het bijvoorbeeld hebben over een demon van oorlog die op een heel erg agressieve manier probeert de gedachten van de mensen over te nemen waardoor het hen niets meer kan schelen wat de consequenties van oorlog zijn, zij zijn alleen maar vastbesloten dat ze oorlog willen en zo veel mogelijk mensen doden.

Vervolgens kunnen ze het hebben over de entiteit voor tabak, een entiteit die probeert mensen zover te krijgen dat ze gaan roken. Maar dat is niet zo’n agressieve demon als die van oorlog, bijvoorbeeld. Dus in zekere zin zou je kunnen zeg dat entiteiten op dezelfde manier worden geschapen, door energie te concentreren, vaak als gevolg van bepaalde fysieke daden. Maar wij hebben ervoor gekozen om hier enigszins andere woorden voor te gebruiken om het niveau van agressiviteit van die wezens aan te geven.