De gemechaniseerde mens

Vraag: Bij de Summit Lighthouse zei men dat de Nephilimreuzen hun zaad vermengden met dierlijk zaad. Wat betekent dat? Klopt dat en hebben die ook een Bewuste Jij?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

De Summit Lighthouse heeft leringen gegeven die van diverse gevallen wezens kwamen met diverse achtergronden en wij hebben er niet voor gekozen om dit te herhalen in deze dispensatie. Het betekent dat er in het verleden een tijd is geweest, tijdens Atlantis en zelfs vroegere beschavingen, waarin ze het vermogen hadden om genen te manipuleren, net zoals tegenwoordig. Zij hadden eigenlijk nog een verfijnder vermogen.

Een bepaalde evolutie van gevallen wezens probeerde hun eigen DNA te vermengen met dierlijk DNA om een bepaald ras van slaven te creëren – met andere woorden mensen die niet volledig zelfbewust waren. Die wezens hadden oorspronkelijk geen Bewuste Jij, omdat de gevallen wezens natuurlijk niet in staat zijn om een Bewuste Jij op andere wezens over te laten gaan. Dit is iets wat alleen de geascendeerde meesters kunnen.

Maar dit is al heel lang geleden gebeurd. De overgrote meerderheid van die wezens zijn of niet meer geïncarneerd, of zij hebben een Bewuste Jij en een drievoudige vlam gekregen, omdat ze zijn gegroeid omdat ze een deel waren van het collectieve bewustzijn op aarde.

Wij hebben in de Summit Lighthouse enkele leringen gegeven over de ‘gemechaniseerde mens’. Dat was een ras van genetisch gemodificeerde lichamen die geen drievoudige vlam en Bewuste Jij bezaten en die niet de mogelijkheid hadden om zichzelf te transcenderen. Zij werden gemaakt om werkbijen te zijn, een ras van slaven voor de gevallen wezens.

Tegenwoordig zeggen we liever dat er mensen waren die zoveel lagen gescheiden zelven hebben geschapen dat zij op een bepaalde manier, op een mechanische manier, functioneren omdat zij niet hun vermogen gebruiken om een stap naar achteren te doen en te zeggen: Waarom doe ik dit? Waarom reageer ik zo? Zou ik dit kunnen veranderen? Ze hebben in zekere zin een mechanische bewustzijnsstaat.

In tegenstelling tot wat de meeste gevallen wezens denken, vallen zij ook onder die categorie. Een gevallen wezen gebruikt zijn zelfbewustzijn niet om zichzelf af te vragen: waarom doe ik dit? Wat zou ik kunnen veranderen? Hij functioneert op een mechanische manier. Nu kan dit heel geraffineerd lijken vergeleken met de andere wezens waar ik het over heb, omdat ze al heel lang bestaan, maar mechanisch zijn omdat zij zichzelf niet transcenderen. Dit is het ware onderscheid: Transcendeert een wezen zichzelf door zijn bewustzijn – dat is de Bewuste Jij – te benutten en het vermogen om een stap achteruit te doen en naar jezelf te kijken en die vragen te stellen.

In theorie kunnen de gevallen wezens dat wel, maar zij hebben zoveel lagen gevormd toen ze vielen, misschien door andere sferen heen, dat dit vermogen zo diep begraven ligt dat ze dit om praktische redenen niet kunnen gebruiken.

Enkelen van jullie, waaronder de boodschapper, hebben gevallen wezens ontmoet die zo zijn. Ze hebben geen normaal zelfbewustzijn. Ze denken dat andere mensen op dezelfde manier naar hen kijken waarop zij naar zichzelf kijken, de manier waarop zij het leven bekijken. Wanneer die mensen iets zeggen, denken ze dat iedereen dat serieus neemt en het op dezelfde manier accepteert als zij. Zij hebben, of zij willen in ieder geval, niet het vermogen gebruiken om een stap naar achteren te doen en te beseffen dat dit niet het geval is.

Daarom zijn er mensen onder jullie, in werkelijkheid tamelijk veel mensen, die uit hun eigen leven weten dat je tegen hen kunt praten en praten, iets proberen uit te leggen, maar dat je hen niet kunt bereiken. Je kunt hen dat niet laten inzien, omdat zij niet hun vermogen willen activeren om vanaf de buitenkant naar zichzelf te kijken, en dat is in wezen de Bewuste Jij.