Je mening geven zonder innerlijk spanning te voelen

Vraag: Hoe kun je op zo’n manier met mensen die de leringen niet kennen, spreken over ideeën die in de leringen van de geascendeerde meesters worden gepresenteerd zodat de student niet de dualistische manier van denken hoeft te gebruiken om ze te uit te leggen en hij de leringen van de geascendeerde meesters probeert te gebruiken om het allergrootste bewijs te leveren van dat idee of te zeggen dat andere leringen niet kloppen. Hoe leg je de ideeën van de geascendeerde meesters in deze dispensatie uit en eigen je niets toe, maar tegelijkertijd niet aan de ideeën twijfelt als iemand anders ze betwijfelt, of zelfs negeert. Ik begrijp dat ik een heel groot risico loop om spirituele hoogmoed te ontwikkelen, en me superieur of speciaal te voelen. Ik zie een gescheiden zelf die bang is om in het openbaar over ideeën van de geascendeerde meesters of met nieuwe mensen te praten omdat ik bang ben dat ik belachelijk wordt gemaakt of gekleineerd. Maar als ik niet over de ideeën van de geascendeerde meesters zou spreken, dan voelt dat ook niet goed. Hoe doe ik dat op een goede manier?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Dit is natuurlijk een algemeen probleem bij avatars, of zij nu de leringen van de geascendeerde meesters kennen of niet. Avatars hebben in het algemeen het gevoel dat je naar de aarde bent gekomen om het verschil te maken, en dat betekent dat je die drang, die motivatie hebt, soms een obsessieve drang, om het erover te hebben, om andere mensen te kunnen helpen.

Wanneer je een lering van de geascendeerde meesters vindt en die accepteert, dan voel je dat dit je eigen inzichten natuurlijk enorm vergroot en daardoor ben je geneigd om aan te nemen dat als jij de ideeën van de geascendeerde meesters aan de mensen kunt presenteren en als zij ze net zo accepteren als jij hebt gedaan, dit hetzelfde effect bij hen zou hebben. Dit is natuurlijk geen realistische veronderstelling. Zoals Gautama Boeddha net heeft uitgelegd, zijn er zeven miljoen mensen op de planeet die elk hun eigen individuele persoonlijke ideologie en waarnemingsfilter hebben. Je kunt mensen een idee presenteren dat een geweldige impact op jou heeft gehad, maar er zullen mensen zijn die het er niet mee eens zullen zijn, sommigen zullen het negeren en het helemaal niet interessant vinden.

Voor avatars heeft dit te maken met de eerste keer dat je op aarde bent gekomen; je kwam hier met de positieve wens om de mensen te helpen om een verschil te maken. Je wist dat je daarvoor mensen moest helpen om iets te begrijpen wat zij niet konden begrijpen en nieuwe ideeën moesten accepteren en jullie kregen op een bepaald moment allemaal het gevoel dat je werd afgewezen, vaak met geweld door de gevallen wezens gestraft, maar heel vaak had je het gevoel dat je werd genegeerd en afgewezen door de bevolking op aarde.

Als je deze dynamiek helemaal wilt loslaten, dan moet je onze leringen over het oerzelf en het geboortetrauma erbij pakken en die gebruiken om die zelven los te laten, maar je moet ook een stap verder gaan en kijken naar wat je op aarde heeft gebracht, welke ideeën en verlangens je had, zoals we in het voorbeeld van deze boodschapper meerdere malen hebben laten zien dat hij tot het besef is gekomen dat de eerste stap was dat hij niets op aarde hoefde te doen.

Hij realiseerde zich ook vele andere aspecten daarvan; dat hij geen resultaten op aarde hoeft te behalen, dat hij niet het laatste inzicht of bewijs op aarde hoeft te krijgen, dat hij niemand op aarde hoeft te overtuigen, dat hij niemand op aarde hoeft te veranderen, hij hoeft niets op aarde te veranderen.

Je kunt wel begrijpen dat als jij die zelven kunt loslaten die teruggaan tot de allereerste keer dat jij hier naartoe kwam, het dan zo zal zijn dat jij je bevrijdt van dit gevoel van aandrang. Je zult dan niet het gevoel hebben dat je iets moet zeggen of dat je in alle situaties iets moet zeggen, je kunt dan intuïtief voelen wanneer het helpt als je er iets over zegt en wanneer niet. En nog belangrijker, je spreekt zonder dat je innerlijk spanning voelt omdat je iets zegt.

Als je dat kunt, dan zul je een andere reactie van mensen krijgen. Toch zullen er nog mensen zijn die niet kunnen bevatten wat je zegt. Er zullen nog wel een paar mensen op tegen zijn, maar je zult niet zelf meer de reactie krijgen dat je innerlijk spanning voelt wanneer jij je mening geeft. Bovendien heb je innerlijk dezelfde reactie niet meer als mensen afwijzen wat je zegt, je laat hen hun eigen wil doen en laat je er niet door beïnvloeden en je blijft je mening geven.

Wanneer je die zelven loslaat die je de drang geven om je mening te zeggen, is dat je niets hoeft te bewijzen, je hoeft geen beroep te doen op een of ander gezag. Het klopt helemaal dat dit een typische reactie is van niet alleen studenten van geascendeerde meesters maar eigenlijk van iedereen die een bepaald overtuigingssysteem heeft, namelijk dat je de leringen van de geascendeerde meesters als een soort autoriteit bent gaan zien.

Je hoopt dat je iemand anders ervan kunt overtuigen en je hoopt dat de ander ook de leringen als gezaghebbend zal aannemen. Maar nogmaals, dit is geen realistische verwachting, omdat de mensen in een verschillende gemoedstoestand zijn. Wanneer je de behoefte transcendeert dat je iets moet bewijzen, een bepaald gezag te hebben, dan zet je mensen niet onder druk, en wanneer je mensen niet onder druk zet, reageren ze ook niet zo sterk als jij hen onderbewust onder druk probeert te zetten, wat iets is dat ze altijd voelen.

Dan kun jij het anders aanpakken. In plaats van te proberen hen te overtuigen, in plaats van te komen met de aanpak: “Zij moeten op een bepaalde manier reageren, zij moeten accepteren wat ik zeg, zij moeten zich bekeren”, deel je eenvoudig wat er met jou is gebeurd. Je deelt dat je bepaalde standpunten behulpzaam vond, dat ze je kijk op het leven hebben veranderd, dat ze de manier waarop jij het leven bezag, hebben veranderd, dat zij jou meer een gevoel van rust en blijdschap en tevredenheid hebben gegeven.

Je deelt alleen jouw ervaringen met de leringen. Dat is een totaal andere aanpak dan wanneer de zelven je dwingen om je mening te geven en ook de angst dat je wordt afgewezen. Je kunt ernaar streven om neutraal te worden. Dan moet je ook, zoals in de leringen staat, die ideologische benadering opgeven.

Wanneer je die gescheiden zelven opruimt, dan kun je ook luisteren naar de oproep die in alle religies staat: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Jij wilt niet dat anderen je ergens toe dwingen, dus jij wilt ook andere mensen niet ergens toe dwingen.

In principe kunnen we zeggen dat de leringen van Gautama over de ideologische denkwijze, en dat veel mensen op de wereld zich hebben gerealiseerd dat dwang niet helpt, de samenleving is niet verbeterd door die dwang. Je kunt inzien dat er geen betere samenleving komt als je bepaalde ideeën aan mensen oplegt. Je kunt zelfs zeggen dat de aansporing om anderen iets aan te doen, in het uiterste geval voortkomt uit de wens om de samenleving te veranderen. Als je de ideologieën bekijkt die er op aarde zijn gegeven, dan zou je kunnen zeggen dat een van de dingen die ze gemeen hebben, is dat ze allemaal berusten op het idee dat je andere mensen moet veranderen om de samenleving te kunnen veranderen.

Er is zoals Gautama Boeddha heeft uitgelegd, een splitsing tussen de mensen die de ideologie promoten en iets proberen te veranderen, en de mensen die ertegenin gaan; en de mensen die de ideologie promoten, geloven dat andere mensen veranderen de manier is om de samenleving te veranderen. Maar wanneer je de leringen van het mystieke pad bekijkt, van de Boeddha, of Jezus, of vele andere leraren, dan zie je dat de manier waarop je de samenleving verandert, is dat jij verandert.

Wanneer jij jezelf hebt verandert, kun je dat proces met anderen delen en dat kan anderen misschien inspireren; er zullen in ieder geval een paar mensen zijn die het zullen begrijpen. En als er een cruciale massa wordt bereikt, dan zal de samenleving veranderen. Maar nogmaals, de sleutel is dat je begrijpt dat wanneer jij spanning bij jezelf voelt, wanneer je de aandrang hebt om andere mensen te veranderen, spanning voelt als je andere mensen benadert, dat komt door gescheiden zelven.

De manier om je ervan te bevrijden is dat je die zelven gaat zien, ze blootlegt, er afscheid van neemt, de overtuiging ziet die erachter schuilt, de overtuiging loslaat, en de zelven laat sterven in plaats van te proberen om het probleem op te lossen door andere mensen geweld aan te doen of ze proberen te overtuigen.