Het geboortetrauma en jouw benadering van de aarde

Vraag: Ik ben al heel lang op het pad en ik begrijp het concept vrije wil en gescheiden zelven die reageren helemaal, en accepteer het volledig, maar tegenwoordig voel ik me kwetsbaar door de energie en agressiviteit van de mensen, en hoewel ik niet accepteer wat ze tegen mij zeggen en wat ze me aandoen, kan ik niet aan hun aanvallen ontsnappen. Het lijkt wel of ik voor hen sta, totaal naakt, en ik kan niet tegen hun aanval op, ik kan me niet verdedigen. Ondanks dat mijn bewustzijn tamelijk ver ontwikkeld is, helpt dat me niet. Ik voel nog steeds veel pijn bij elke interactie op de wereld. Ik heb veel contacten en probeer mijn Christusschap tot uiting te brengen en me liefdevol, met licht en toewijding, te uiten. Ik kan niet wennen aan het feit dat de mensen agressief reageren en handelen en mij afwijzen, mijn liefde afwijzen. Hoewel ik dit begrijp, komt het altijd als een schok en voel ik scherpe pijn. Toon me wat ik misschien niet kan zien, welke zelven dat zijn en wat ik kan doen om me te bevrijden van die excessieve gevoeligheid en kwetsbaarheid.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Mijn geliefde, wat je beschrijft, is een ervaring die de meeste avatars die naar de aarde kwamen, hebben gevoeld. Je komt hier met de intentie om mensen te helpen. Je doet dit uit liefde en je wilt hen bevrijden. En wanneer je probeert hen dat te tonen, of probeert uit te leggen hoe ze dat kunnen doen, negeren ze je, maar in veel gevallen wijzen ze jou op een agressieve manier af, willen jou kleineren, tot zwijgen brengen, jou het gevoel geven dat je ongelijk hebt, of jou zelfs fysiek aanvallen.

Deze ervaring hebben alle mensen gehad die als avatar zijn gekomen. Op een bepaald moment kom je er met schrik achter dat hoewel wij hier zijn om de mensen te helpen, zij niet geholpen wil worden en wijzen ze ons af en proberen ons tot zwijgen te brengen op een agressieve manier. Dit was voor de meeste mensen het kosmische geboortetrauma, zoals we het hebben genoemd – het eerste grote trauma dat je opliep op aarde. Het kan veel verschillende vormen hebben aangenomen voor diverse mensen, maar het gevoel van schrik voor het feit dat je bent gekomen, en dat jij niet agressief was, maar wel een agressieve reactie kreeg.

Wat je eigenlijk moet doen, is de hulpmiddelen en leringen gebruiken die wij hebben gegeven om het geboortetrauma bloot te leggen. Niet in de zin dat je het op intellectueel niveau begrijpt, maar het ervaart. En je gaat door het proces heen waarin je dat zelf ziet dat je geschapen hebt vanwege dat geboortetrauma en je laat dat zelf sterven. En je ziet zelfs welke andere zelven er zijn geschapen om jezelf te beschermen of te voorkomen dat je dezelfde ervaring steeds weer opnieuw kreeg.

Dit zijn belangrijke hulpmiddelen, maar je moet ook doen wat deze boodschapper heeft gedaan sinds hij in contact is gekomen met zijn oorspronkelijke geboortetrauma, en het loslaten. Hij heeft zich in feite gerealiseerd dat de reden dat hij dat trauma heeft meegemaakt, was dat hij met een bepaalde houding, met bepaalde verwachtingen, een bepaalde manier van denken naar de aarde is gekomen. En daar moest hij naar kijken en zich van bevrijden om zich te kunnen bevrijden van de aarde.

We raden je aan om de hulpmiddelen te gebruiken, vooral mijn visualisatie om door de verschillende lagen heen te gaan, terug te gaan naar dat theater waar je op het toneel staat en die gescheiden zelven ziet. Maar je vraagt mij ook om hulp en je denkt ook na over wat jouw houding in principe is op aarde. Waarom ben ik hier volgens mij, wat vind ik dat ik moet bereiken, wat denk ik dat er op aarde moet gebeuren? Hoe is mijn basale houding ten opzichte van de mensen? Wat denk ik dat ik wel of niet moet doen? Hoe moeten ze op mij reageren volgens mij?

En daarna moet jij je realiseren dat een avatar niet hier is omdat hij een positieve verandering op aarde moet doorvoeren. Een avatar is hier om iets te leren van de aarde en wat je moet leren van de aarde, is iets wat je niet hebt geleerd op een natuurlijke planeet, iets wat je niet bij jezelf hebt gezien op een natuurlijke planeet, vooral met betrekking tot vrije wil. Veel avatars hebben de houding dat ze denken dat ze respect hebben voor vrije wil, omdat je iemand anders niet tot iets zou dwingen en je bent niet agressief naar hen toe. En daardoor heb je het gevoel dat andere mensen niet agressief tegen jou mogen doen.

Maar je moet in de eerste plaats begrijpen dat je op een planeet als de aarde geen enkele garantie hebt. Het is waar wat Jezus heeft gezegd: “Doe aan anderen, wat jij wilt dat ze aan jou doen.” Maar hij zei niet dat als jij niet bepaalde dingen aan anderen doet, zij niet dezelfde dingen aan jou zullen doen. Dat heeft hij nooit gezegd. En dat komt door de vrije wil, en het lagere bewustzijnsniveau op aarde, en daarom heb je geen garantie dat zij jou niet agressief zullen behandelen, als jij andere mensen niet agressief behandeld. Dat moet je begrijpen.

En je moet gaan accepteren dat het niet alleen een kwestie is van vrije wil, maar ook van de bewustzijnsstaat van het collectieve bewustzijn op deze planeet. Als je de verwachting hebt dat jij niet agressief mag worden behandeld wanneer jij niet agressief bent, dan is dat een onrealistische verwachting. Die was realistisch op een natuurlijke planeet, maar niet realistisch op een onnatuurlijke planeet.

Je moet bekijken: Waarom heb je die overtuiging? Waar komt die vandaan? Wat zegt dat over jouw houding ten aanzien van vrije wil en dat je niet volledig de vrije wil accepteert? Want als je volledig de vrije wil accepteert, dan zou je niet de verwachting hebben dat mensen je niet op een bepaalde manier mogen behandelen. Dat kan niet als jij vrije wil volledig accepteert.

Deze boodschapper is door een proces heengegaan, een geleidelijk proces van zich realiseren dat hij de vrije wil niet volledig accepteerde toen hij kwam. Hij was niet agressief, hij zou anderen nergens toe dwingen, maar hij accepteerde de vrije wil niet volledig. Daarom had hij bepaalde verwachtingen en die verwachtingen zorgden ervoor dat hij op een bepaalde manier reageerde, toen hij op aarde afwijzingen en agressiviteit tegenkwam. Om zich te bevrijden van dat reactiepatroon moest hij zijn verwachting bekijken, de houding ten aanzien van de planeet, mensen, de mensen in de dualiteit, de gevallen wezens, en zijn hele manier van denken onderzoeken die hem op aarde had gebracht, en wat ervoor heeft gezorgd dat hij besloot om naar een planeet als deze af te dalen.

Dat is iets wat alle avatars moeten doen om zich te kunnen bevrijden van deze planeet en de denkwijze ontstijgen die je hier heeft gebracht, want de denkwijze die je hier heeft gebracht, kan je hier niet weghalen, die kan je alleen maar hier houden, totdat je die hebt getranscendeerd, omdat dit is wat je eigenlijk wilde bereiken door hier te komen.

Ja, je wilde positieve impact op de planeet hebben, maar hoe krijg je positieve impact op de planeet? Niet door andere mensen te veranderen, maar jezelf. Je hebt een positieve impact op de planeet door alle patronen los te laten in jouw eigen psyche. En daardoor trek je het collectieve bewustzijn omhoog. Daardoor maak je het de mensen mogelijk om hun eigen psychologische problemen te transcenderen.

Er zullen ook mensen zijn die dat niet doen en zij zijn agressief. Maar je kunt hen niet je ervaring op de aarde laten domineren. En daarom moet jij je van die patronen bevrijden, zodat je voor hun agressiviteit kunt staan. Je kunt naakt voor hen staan. Maar dat verlamt je niet, dat doet je geen pijn.

Vanaf zijn jeugd in dit leven en zeker ook in andere levens heeft deze boodschapper diezelfde ervaring gehad: dat hij zich innerlijk aangemoedigd voelde om andere mensen te benaderen, actief te zijn, eropuit te gaan, iets positiefs te doen. Maar bijna elke interactie met andere mensen bezorgde hem pijn in zijn hart. En hij heeft dat pas overwonnen toen hij naar de grote problemen keek die hem hier hadden gebracht. Zijn houding ten aanzien van wat hij moest bereiken, was wat er wel of niet met hem op aarde zou mogen gebeuren.

Hetzelfde geldt voor ons allemaal. Wij moeten dat onderzoeken. Wat ons hier heeft gebracht en wat er dan voor zal zorgen dat we het transcenderen, de zelven laten sterven, de overtuigingen loslaten en je gewoon vrij voelen, je vrij voelen om de aarde te verlaten, zelfs als je nog niet alles hebt bereikt op aarde. Zelfs als je niet de visie hebt gekregen die ervoor heeft gezorgd dat je hier naartoe wilde gaan, wat je dacht dat je hier wilde bereiken. Je kunt de aarde toch achterlaten en zeggen: “Ik heb genoeg van de ervaringen die ik op deze planeet kan krijgen.” Dit is mogelijk.

Veel van jullie zijn daar lang niet zover vanaf als jullie denken. Hoewel je misschien nog wel de pijn voelt en de hopeloosheid waarom die niet weggaat na al het werk dat je aan jezelf hebt verricht – al het psychologische werk, al het spirituele werk, en toch zit die pijn er nog. Waarom gaat die niet weg?

Maar desondanks zijn veel van jullie veel dichter bij dan jullie denken om die hele subtiele verandering te ondergaan waardoor je de manier waarop je naar het leven kijkt, verandert en tot het besef komt dat uiteindelijk niets ertoe doet op een onnatuurlijke planeet. En als niets er uiteindelijk toe doet, dan is er niets dat bepaalt wie je bent en als er niets is dat bepaalt wie jij bent, waarom zou er dan iets op aarde moeten bepalen hoe jij het ervaart om op aarde te zijn?

En pas wanneer je op aarde kunt zijn, wordt blootgesteld aan de agressiviteit van de mensen, juist aan de dingen die jou het kosmische geboortetrauma hebben bezorgd en er niet meer op reageert, ben je echt vrij.

En dat kunnen jullie allemaal bereiken. Geloof me, jullie kunnen dat allemaal bereiken als jullie de hulpmiddelen gebruiken, niet op een automatische manier, maar op een creatieve manier, door onze hulp in te roepen, door bereid te zijn om steeds dieper te kijken en verder te kijken dan die overtuiging. Kijk naar de volgende overtuiging en ga daarmee door tot je bij de kern komt van de manier waarop jij het feit dat je op aarde bent, benadert. Pas wanneer jij je bevrijdt van jouw benadering van de aarde, kun je van de aarde vertrekken.