Hoe je de gespletenheid in je ziel oplost

Vraag: Is het mogelijk dat de Bewuste Jij van een persoon zich uit het lichaam terugtrekt en naar hogere plaatsen gaat in geval van een ernstig trauma of geestesziekte of dat er een demon of andere entiteiten naar binnen komen en zijn plaats innemen? Wat er nog over is om het lichaam te bezielen, is dat de levenskracht van het fysieke lichaam of de ziel? Ik vraag dit omdat ik persoonlijk in twee werelden lijk te leven. De eerste is de gewone fysieke wereld waarin ik geen band lijk te hebben met de geest en de tweede is de slaapwereld waarin ik droom en mooie spirituele ervaringen krijg, waarin het lijkt of mijn Bewuste Jij of IK BEN Aanwezigheid aanwezig is. En ik vraag dit omdat het lijkt alsof er geen transcendentie aanwezig is in mijn dagelijkse leven en dat ik verder groei. Ik heb ernstige trauma’s meegemaakt en ik heb ook drugs gebruikt. Het lijkt alsof mijn Bewuste Jij het voertuig heeft verlaten. Wat doen we in zo’n geval om de Bewuste Jij weer op zijn rechtmatige plaats terug te brengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Nu komen we de beperkingen van woorden tegen. Het hangt ervan af hoe je die woorden wilt gebruiken om een heel subtiel fenomeen te beschrijven. Wat we in een eerdere dispensatie hebben gezegd, was dat er een fenomeen was dat gespletenheid van de ziel heette, waardoor de ziel in zich meerdere afdelingen kon splitsen. En dit kon vooral komen door een trauma.

Als je dus zegt dat de inhoud van je vier lagere lichamen de ziel vormen, dan kunnen we dit concept van gespletenheid van de ziel toepassen. Je wordt aan ernstig trauma blootgesteld. Het is zo erg dat een deel van jouw wezen dit niet wil voelen. En daarom trekt dat deel zich uit het fysieke lichaam terug, probeert niets te maken te hebben met het fysieke lichaam. Hij hoeft het leven niet door het fysieke lichaam, en het dagelijkse bewustzijn en de zintuigen te ervaren.

In het echt is het zo dat er een splitsing komt in je vier lagere lichamen; er is een deling, er wordt een barrière geschapen, waarbij je een ondoordringbare muur vormt tussen die gespletenheid en je fysieke wakkere bewustzijn – dit is de deling die jij hebt.

Met betrekking tot de Bewuste Jij, welnu, de Bewuste Jij maakt je bewust. Je slaapt niet wanneer je deze vraag stelt. Dus juist het feit dat je in staat bent om deze vraag over de rol van de Bewuste Jij te formuleren is alleen mogelijk omdat je bewust bent, je bent je van jezelf gewaar. En de Bewuste Jij zorgt ervoor dat jij je van jezelf gewaar bent. Als je wakker bent en je het normale leven van elke dag meemaakt, dan is de Bewuste Jij binnen (binnenin je fysieke lichaam en je dagelijkse gedachten).

Als je ’s nachts slaapt dan is het mogelijk dat de Bewuste Jij naar de afdeling in je vier lagere lichamen gaat en het leven nu vanuit dat gezichtspunt, door dat filter, bekijkt. Wat je dan moet doen, is herkennen dat die verdeeldheid, die dramatische gespletenheid in je ziel, eigenlijk nog steeds iets is waar we over hebben gesproken in de leringen over de gescheiden zelven die het gevolg zijn van trauma’s. En die gespletenheid is terug te voeren tot het allereerste geboortetrauma en het vormen van je oerzelf, of dit nu wel of niet door jouw geboortetrauma werd veroorzaakt.

Je kunt de hulpmiddelen en leringen gebruiken die we hebben gegeven over de gescheiden zelven om te gaan begrijpen dat die afdeling in je wezen in feite een conglomeraat van gescheiden zelven is die je kunt opruimen en één voor één laten sterven. Maar om dat te kunnen, moet je welbewust een aantal weloverwogen veranderingen doorvoeren, waarbij je besluit dat je ze wilt opruimen, je wilt de gespletenheid in je ziel overwinnen. Je wilt volledig aanwezig zijn in je dagelijkse leven, je uiterlijke leven, in plaats van er altijd naar te verlangen om je terug te trekken uit je dagelijkse leven, en dat als een last te zien.

Daarna moet je al het werk willen doen dat je moet doen en de pijn ervaren die je zult ervaren wanneer je in contact komt met die gescheiden zelven die je normaal niet wilt voelen. Je moet je realiseren dat je, wanneer er een splitsing is zoals jij beschrijft, wat je ervaart in je droom, niet is wat die afdeling meemaakt, omdat er gescheiden zelven zijn in deze afdeling zitten die voortdurend pijn voelen vanwege het trauma.

Maar jij hebt besloten dat je die pijn niet wilt voelen en daarom ontstond die splitsing. Je hebt dus een zelf geschapen op die afdeling dat denkt dat hij heel erg spiritueel is en daardoor krijg jij spirituele ervaringen. Dat is om de pijn te vermijden. Je moet dus beslissen of je weer contact wilt maken met de pijn, omdat dit noodzakelijk is om de zelven te zien.

We hebben leringen en hulpmiddelen gegeven om de energie te transformeren die de pijn versterkt wanneer je onze decreten opzegt. Er zal wel wat pijn voelbaar worden, maar die zal niet zo overweldigend zijn wanneer je de geschikte decreten gebruikt om die energie op te ruimen. Voor sommige mensen kan dit een ingewikkeld proces zijn, een lang proces, het kan jaren, misschien wel tien à twintig jaar in beslag nemen, en het kan pijnlijk en zwaar zijn.

Maar je kunt er ook over nadenken: Is je huidige situatie aangenaam voor jou? Zou je die willen veranderen? Zou je die in dit leven willen veranderen of zou je het willen uitstellen en in een volgend leven terugkomen met diezelfde gespletenheid en in dat leven weer meemaken wat je in dit leven doormaakt? Of zou je daar liever nu mee aan de slag gaan, nu een poging doen om die gespletenheid op te ruimen zodat je misschien wel kunt ascenderen, of in ieder geval een veel hoger bewustzijnsniveau in je volgende incarnatie hebben zonder die gespletenheid in je vier lagere lichamen, het voertuig van je ziel?