De verantwoordelijkheid voor jezelf nemen versus je leven onder controle hebben

Vraag: Lieve geascendeerde meesters, in de boeken over egospelletjes zeggen jullie dat wij de volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons leven, en ons leven creëren, maar in andere dictaten zeggen jullie dat we op hogere bewustzijnsniveaus onze paranormale vermogens niet mogen gebruiken om ons leven te creëren, maar ons leven los te laten en met de stroom mee te gaan en alles te accepteren wat er gebeurt. Hoe kan ik me realiseren of begrijpen dat het tijd is om de controle over mijn leven los te laten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Rusland

Het is belangrijk om die twee dingen uit elkaar te houden, dus haal ze niet door elkaar.

Het ego is het belangrijkste middel voor controle. Het is de voornaamste factor in je psyche om alles onder controle te willen houden. Daarom speelt het ego een aantal egospelletjes. Dit is niet hetzelfde als de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. De verantwoordelijkheid voor jezelf nemen betekent niet dat je alle aspecten van je leven onder controle hebt. Het betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je psyche en je beseft dat veel aspecten in je leven psychologische onopgeloste patronen zijn die aan jou worden getoond.

Maar je begrijpt ook dat veel situaties in je leven niet het resultaat zijn van je psyche of keuzes, maar dat dit komt omdat je in een gemeenschap met andere mensen, in een natie of zelfs op een onnatuurlijke planeet woont. Je kunt dus niet verwachten dat jij, naarmate je in Christusschap groeit, elk aspect van je leven beheerst. Ik beheerste natuurlijk ook niet ieder aspect van mijn leven, omdat ik niet iemand gedwongen heb om mij te kruisigen, ik liet het gebeuren omdat ik zag dat dit een onderdeel was van mijn Christusschap.

En dat er gebeurt wanneer je meer Christusschap krijgt; je vergroot je onderscheidingsvermogen. Dan weet je in welke gevallen je jouw macht kunt gebruiken om bepaalde omstandigheden te creëren en in welke gevallen je een stap naar achteren moet doen en gebeurtenissen zich laten ontwikkelen. Je kunt ook zeggen dat er een hoger niveau van Christusschap komt, omdat je er eigenlijk niet eens over nadenkt welke omstandigheden je kunt manifesteren, je gaat gewoon mee met de Rivier van Leven en je laat spontaan toe dat er zich gebeurtenissen voordoen zonder ook maar enig idee te hebben welke kant je leven opgaat.

Dit wil niet zeggen dat je geen doelen mag hebben. Op de lagere niveaus van het pad is het belangrijk om doelen te hebben, of dat nu fysieke of spirituele doelen zijn. Naarmate je steeds hoger komt, raak je meer afgestemd, je wordt meer de open deur voor je IK BEN Aanwezigheid en in plaats van in gedachten te beslissen wat je wilt manifesteren, laat je de IK BEN Aanwezigheid door je heen stromen en manifesteer je wat hij wil manifesteren, zelfs als jij niet bewust weet wat het zal zijn.