Het zelf dat je aanzet tot het veranderen van jezelf

Vraag: Tijdens het proces van naar mijn gescheiden zelven kijken, heb ik ontdekt dat er een ander zelf is dat het gevoel heeft dat hij altijd iets aan het zelf moet doen dat naar boven komt. Ironisch genoeg weerhoudt dat me ervan om het gescheiden zelf te zien dat ik wil zien. Ik weet dat de geascendeerde meesters in een ander antwoord het hebben gehad over naar jezelf kijken op een manier die niet obsessief is, maar ik vind het moeilijk om dat te doen, omdat de zelven waarnaar ik kijk, pijnlijk zijn. En natuurlijk wil ik daarom iets aan die zelven doen en ik vraag me af of jullie een advies hebben om naar dat zelf te kijken dat altijd naar die zelven wil kijken, of misschien is er een manier om dat zelf te neutraliseren en er later mee aan de slag te gaan opdat ik de zelven die pijn doen, eerst kan zien.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Om echt gebruik te kunnen maken van de lering over de gescheiden zelven moet je bereid zijn om een stap naar achteren te doen en te kijken wat er in jouw bewustzijn opkomt. En het kan zijn dat er een bepaald zelf is, een bepaald gevoel dat er bepaalde zelven zijn waar je aan moet werken die heel pijnlijk zijn, maar dan komt dat zelf het proces verstoren. Maar dit gebeurt in gedachten, je hebt voor een bepaalde benadering gekozen.

Mijn advies is dat je eerst aan het zelf werkt dat je stoort – dat het proces verstoort – aan dit zelf moet je het eerst werken. Met andere woorden, gebruik de hulpmiddelen om dat zelf te kunnen bekijken om te zien waarom hij dat doet. En dan ruim je dat zelf op. Als je dat zelf hebt opgeruimd, wordt het gemakkelijker om naar die andere zelven te kijken.

Er zijn veel scenario’s die mee kunnen spelen, omdat je misschien in veel levens wel bereid bent geweest om aan jezelf te werken, diverse spirituele hulpmiddelen te gebruiken, diverse psychologische hulpmiddelen te gebruiken. Er zijn bepaalde studenten die momentum hebben opgebouwd om bereid te zijn om zichzelf te veranderen, maar dat kan ook uit evenwicht raken, omdat jij je op een obsessief-dwangmatige manier wilt veranderen, je wilt op een onevenwichtige manier zo graag jezelf veranderen dat je eigenlijk een zelf schept dat je motiveert om jezelf te veranderen.

En dat is natuurlijk geen proces dat je verder dan een bepaald niveau brengt, je moet gewoon een stap naar achteren doen, naar die reactie kijken, je realiseren dat die van een zelf komt en dan dat zelf bekijken en dat zelf proberen op te ruimen – de beslissing te vinden die je hebt genomen.

Veel mensen zijn vele levens lang geïncarneerd waarin ze diverse religies hadden, waarbij het idee heerste dat je of gezondigd had of dat je karma in vorige levens had gemaakt. En je moet dat goedmaken door iets in dit leven te doen. En het gevolg was dat je diverse zelven hebt gevormd vanwege die obsessief-dwangmatige behoefte om je fouten uit het verleden te compenseren. En ook de oprechte wens hebben om te veranderen kan jou in een onevenwichtige staat hebben gebracht en daardoor zelfs resulteert in het scheppen van een zelf dat jou motiveert.

De geascendeerde meesters hopen echt dat je de hulpmiddelen kunt gebruiken die we hebben gegeven op zover te komen als de boodschapper heeft besproken, dat je er vrede mee heeft dat je bent wie je bent. Je gelooft niet in de illusie dat je nu de allerhoogste bewustzijnsstaat heb gekregen, dat je verlicht bent of wat je ook maar bent gaan geloven.

Zolang je geïncarneerd bent, zul je aan je psychologische problemen werken, maar je voelt daartoe niet gedwongen. Je voelt niet dat er iets mist. Je neemt jezelf niets kwalijk, je accepteert dat je nu een bepaald bewustzijnsniveau hebt, dat heel acceptabel is en je weet dat je altijd openstaat voor het volgende zelf dat je moet zien dat je op het volgende niveau zal brengen. Maar je hebt geen reden om gebrek of ontevredenheid te voelen, je hebt er vrede mee dat je bent waar je bent op je pad.

Wij hopen dat je dat kunt bereiken. Er zijn studenten die diverse zelven hebben gevormd die dat tegenwerken, maar gebruik dan de hulpmiddelen om naar die zelven te kijken en die eerst op te ruimen, zodat je de andere relaxter kan aanpakken. Hoe meer vrede je voelt, hoe relaxter je in het proces kunt staan, hoe gemakkelijker je die heel pijnlijke zelven kunt aanpakken of de zelven die berusten op die diepe emoties en trauma’s.