Het zelf dat je een gevoel van continuïteit geeft

Vraag: Ik heb me gerealiseerd dat ik een zelf heb dat ik ‘mezelf’ noem. Dat heeft niet bepaalde aardse eigenschappen, maar dat geeft me het gevoel dat ik mezelf ben, niet iemand anders, of iets anders. Het geeft me een gevoel van continuïteit dat ik het nog steeds ben na al die veranderingen in mijzelf. Lange tijd dacht ik dat dit de Bewuste Jij was, maar ineens realiseerde ik me dat dit gevoel van mezelf zijn alleen maar een zelf is en moet sterven. En dit besef heeft me twee langen heel erg bang gemaakt. Ik, of liever dat zelf, was zelfs boos op jullie, de geascendeerde meesters. Ik schrok van mijn reactie, van die angst en boosheid. Nadat ik hier wekenlang over heb nagedacht, besefte ik dat ik waarschijnlijk mijn ego zag. Is dat correct? Komt dat gevoel van continuïteit van mijn ego? Ik heb het gevoel dat er meer is, maar dat begrijp ik niet goed. Zou je mij hier meer inzicht in kunnen geven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Rusland

Het ego heeft diverse aspecten. En je weet dat de eerste leringen die wij hebben gegeven, specifiek over het ego gingen. En later zijn we overgegaan op leringen over de gescheiden zelven. Natuurlijk zou je kunnen zeggen: Wat is het ego? Het is een verzameling gescheiden zelven. Maar achter al die zelven zit het zelf dat jij hebt geschapen toen je in de dualiteit bent gestapt.

Je moet voorzichtig zijn, en jouw gevoel daar er meer achter zit, is dat jij je moet realiseren dat er verschil zit tussen het eerste zelf dat je hebt geschapen, nadat je de dualiteit was ingestapt, en het eerste zelf dat je hebt geschapen nadat je fysiek op een planeet als de aarde was geïncarneerd.

Het eerste zelf dat je hebt geschapen, was gewoon een zelf om je door je vier lagere lichamen tot uitdrukking te brengen. Dit zelf geeft je dat gevoel van continuïteit zodat jij, wanneer je op het spirituele pad groeit, het gevoel kunt blijven houden dat dit zelfde jij steeds verder groeit, en daarom verlies jij ook niet je identiteitsgevoel. Sommige mensen wel, wanneer ze hun groei proberen te forceren en dan kunnen ze in een identiteitscrisis komen.

Het subtiele eraan is dat het zelfgevoel dat je hebt gemaakt toen je de dualiteit instapte jou ook een gevoel van continuïteit geeft als gescheiden wezen. Wanneer je het zelf ervaart dat boos is, dat bang is om dood te gaan, dat zich stoort aan de geascendeerde meesters, dan is dat het eerste zelf dat je hebt geschapen toen je in de dualiteit kwam. Je zou kunnen zeggen, om de terminologie van de Summit Lighthouse te gebruiken, dat dit de ‘Treuzelaar op de Drempel’ is. Die wil voorkomen dat je groeit en je tegenhouden. Het is correct dat dit zelf moet sterven.

Wat betreft dat andere zelf, het zelf dat ervoor zorgt dat je kunt incarneren op een planeet als de aarde en een gevoel van continuïteit geeft: het is correct dat dit niet de Bewuste Jij is, maar het eerste zelf dat de Bewuste Jij heeft geschapen en daardoor ook het laatste zelf zal zijn dat de Bewuste Jij opgeeft. Dit zelf geeft je alleen maar een gevoel van continuïteit. Het is correct dat dit moet sterven, maar het is het laatste zelf dat moet sterven. Het is de geest die ik aan het kruis heb opgegeven, en die jij ook opgeeft wanneer je op het honderdvierenveertigste niveau bent voor je ascendeert.

Je zou kunnen zeggen dat jouw egozelf, het zelf dat uit de dualiteit is geboren, vijandig staat tegenover je groei. Het andere zelf waar je het over had, dat jou het gevoel van continuïteit gaf, is hoort bij je groei, het vergemakkelijkt je groei. Je hebt hem nodig om te kunnen integreren met je vier lagere lichamen, je hebt het nodig om dat gevoel van continuïteit op aarde te hebben en het is ook het soort zelf dat je een uniek uitkijkpunt geeft.