Over de obsessief-dwangmatige gehechtheid aan de vorige leer

Vraag: Er is een grote frustratie in mijn leven. De meesters vertellen mij dat we van geslacht kunnen veranderen van het ene leven naar het volgende. Dit is waar volgens de boodschap Johanne Agerskov in ‘Towards the Light’, 1920. ‘Towards the Light’ is de enige boodschap die door God is goedgekeurd. Als we van geslacht veranderen, zal dit enorme emotionele pijn veroorzaken, en dat is over het algemeen niet toegestaan. Waarom vertellen de meesters ons andere waarheden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

We bespreken meestal geen specifieke leringen. En een van de redenen is dat wij liever hebben dat mensen hun eigen onderscheid gebruiken. Een andere reden is dat er, als je naar veel landen op aarde ziet, in de meeste landen één of misschien een paar mensen zijn die vooral aan het eind van 1800 of 1900 beweren dat ze bepaalde boodschappen uit een hoger rijk hebben ontvangen.

Dit was een periode waarin spiritisme heel gebruikelijk was in veel landen, er was een groeiend spiritueel gewaarzijn, maar nog wel op een lager niveau dan tegenwoordig. Er waren mensen die zich konden afstemmen, in veel gevallen op het mentale rijk, en zij kwamen met een leer. In veel gevallen zie je dat die leer beweert dat het gezag heeft en dat dit werd gedaan om mensen aan te trekken die vooral in die tijd, dat gevoel van gezag voor een leer nodig hadden.

Als je nu kijkt naar de specifieke bewering dat die leer de enige leer is die door God is goedgekeurd, dan zal ik die bewering bespreken, omdat dit niet een bewering is die van God zal komen, of van de geascendeerde meesters. Hoewel God technisch geen onderdeel is van de geascendeerde meesters, zijn de geascendeerde meesters wel op één lijn met God, omdat zij een hiërarchische piramidevormige structuur vormen waarbij de Schepper aan de top van de piramide staat. Alles wat wij doen, zit daar natuurlijk mee op één lijn.

Juist het concept dat er maar één leer die door God is goedgekeurd, is niet realistisch. De geascendeerde meesters zouden zoiets nooit zeggen. Wij realiseren ons dat er veel verschillende evoluties op de aarde zijn, veel verschillende groepen met veel verschillende achtergronden, en zij hebben verschillende leringen nodig. Wij zouden dat niet zeggen, al kan er soms een boodschapper zijn die dit vervormt in zijn of haar gedachten en er uitgebreid aanspraak op maakt dat dit de allerhoogste is, maar dat is niet wat wij zeggen. Je kunt de leer die hierop berust, beoordelen.

Ik wil er op wijzen dat we zien dat er een bepaald aantal studenten zijn die een leer van de geascendeerde meesters vinden en die leer bestuderen of meerdere leringen bestuderen voor ze de leer van de geascendeerde meesters vinden. In zekere zin geldt dit voor jullie allemaal, maar er zijn studenten die zich heel erg zijn gaan hechten aan de vorige leer. Zij hebben om in de terminologie van dit webinar te blijven, een ideologische denkwijze over die specifieke leer.

Wanneer ze een leer van de geascendeerde meesters vinden, dan hebben zij het gevoel dat dit een onderdeel vormt van hun groei, het staat in hun Goddelijke plan om de leer van de geascendeerde meesters te vinden, maar in gedachten proberen ze de goedkeuring te krijgen voor de vorige leer door middel van deze leer. En dan worden ze heel verontrust en gefrustreerd wanneer er een discrepantie is tussen de vorige leer en de leringen van de geascendeerde meesters. Dit kan ook gebeuren wanneer studenten een discrepantie zien tussen de dispensatie van een geascendeerde meester en een vorige of latere dispensatie van een geascendeerde meester.

De waarheid die wij nu al vele malen hebben uitgelegd, is dat je als spiritueel wezen niet mannelijk of vrouwelijk bent, je werd niet geschapen als een man of vrouw, en je bent heel goed in staat om heen en weer te schakelen tussen een mannelijk en een vrouwelijk lichaam in verschillende incarnaties. We hebben op deze conferentie eerder al uitgelegd dat er mensen zijn die zich zo hebben geïdentificeerd met een bepaald geslacht dat het moeilijk of pijnlijk voor hen kan zijn om over te schakelen, maar soms doen ze dat juist om verder te komen.

De lering dat het alleen maar heel verontrustend kan zijn en grote pijn kan veroorzaken als je van sekse verandert in verschillende incarnaties geldt niet voor de overgrote meerderheid van de mensen. De meeste mensen vinden het niet heel moeilijk om over te schakelen, ze moeten zich misschien een beetje aanpassen.

Wat je wel kunt doen wanneer je die frustratie voelt, of als je een discrepantie of tegenstrijdigheid tussen twee leringen ziet, is dat je kunt inzien dat die frustratie niet van jou komt en zeker niet van de andere lering. Die komt van een gescheiden zelf.

De vraag is gewoon of je bereid bent om naar dat gescheiden zelf te kijken, totdat jij je ervan afscheidt en hem laat sterven? Ben je bereid om naar de vorige lering te kijken en te zien of je eraan gehecht bent geraakt, er obsessief-dwangmatig aan gehecht bent? Ben je bereid om te overwegen of het een deel van je Goddelijke plan kan zijn om de leringen van de geascendeerde meesters te vinden, omdat dit de lering is die je op een hoger niveau van spirituele groei kan brengen en dat je om op dat niveau te komen, bereid moet zijn om de oude lering los te laten en de nieuwe te omarmen en als je die oude lering niet loslaat, die je groei zal tegenhouden, misschien wel de rest van deze incarnatie?

Als je over die vragen na wilt denken, kijk dan in de spiegel, maak een inschatting van waar je zit en wat het beste is voor jouw groei. Ik zeg je niet wat je moet doen, ik vertel je alleen maar wat je kunt doen. In de eerste plaats begrijpen dat wanneer je gefrustreerd bent, dit alleen maar kan komen omdat je een gescheiden zelf hebt, omdat de Bewuste Jij zich niet gefrustreerd voelt en jouw IK BEN Aanwezigheid voelt zich ook niet gefrustreerd.