De oproepen voor Australië

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters Australië bespreken? Wat is de kracht en de zwakte van Australië op haar pad om de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren? Welke oproepen moeten de studenten van de geascendeerde meesters in Australië doen om het collectieve bewustzijn te verhogen om de manifestatie van een Gouden Eeuw in Australië te vergemakkelijken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Hoewel het enige tijd geleden is, hebben we al een paar dictaten over Australië gegeven. En die leringen gelden nog steeds. De oproepen die we destijds hebben gegeven, zijn nog steeds waardevol. Je zou zelfs nieuwe oproepen kunnen maken. Bijvoorbeeld, je zou wat we toen gezegd hebben, kunnen toevoegen aan een invocatie aan Astrea voor de natie Australië.

Die dingen zijn nog steeds goed, maar je kunt je realiseren dat Australië tegenwoordig een van de naties is die wij moderne democratieën noemen. In principe kan Australië ook profijt hebben van alles wat wij zeggen over moderne democratieën. De invocaties die we hebben gegeven die daarmee te maken hebben, inclusief de invocaties over dictaturen, fanatisme, en elitarisme gelden ook voor Australië. Omdat Australië een moderne democratie is, is ze een van de voorlopers om dit bewustzijn op planetaire schaal los te laten.

Zoals we ook hebben gezegd, moet Australië de zogenaamde veroordeeldenmentaliteit overwinnen: dat Australië werd gevormd omdat degenen die uit Engeland werden gegooid, criminelen waren en daardoor mensen waren van een lagere klasse. Dit is natuurlijk totale onzin in het moderne Australië waar veel zielen zijn geïncarneerd die volwassen en geavanceerd zijn en zeker in staat zijn om Australië hogerop te brengen.

Natuurlijk kunnen jullie aan een paar dezelfde problemen werken als je in andere democratieën ziet. Een daarvan is dat Australiërs geneigd zijn om erg onafhankelijk, erg individualistisch, te zijn en heel wantrouwend jegens de regering. Er bestaat een tendens om te denken dat de regering eropuit is om je te pakken te nemen, dat er een geheime samenzwering zit achter de regering, enzovoort. Jullie kunnen daar oproepen voor doen. Ik zeg niet dat er een geheime samenzwering is. Je kunt oproepen doen voor de mentaliteit die ervoor zorgt dat veel mensen de regering wantrouwen.

Australië is ook een heel erg groot land, een werelddeel. Heel veel mensen wonen in het binnenland, waar ze een geïsoleerd leven leiden. Je moet begrijpen dat een natie als Australië de soort mensen aantrekt, die heel onafhankelijk denken en die zich van de samenleving willen isoleren. En die mensen hebben per definitie een denkwijze waardoor ze achterdocht koesteren jegens het gezag en de samenleving. En dit is niet een erg constructieve houding voor een democratie.

Je ziet hetzelfde in Amerika, in bepaalde mate in Canada, vanwege de grootte van het land. Maar je kunt wel begrijpen dat het in een democratisch land niet helpt als er mensen zijn die de regering of de democratie wantrouwen. Het is beter voor een democratisch land als de mensen zich willen bezighouden met alle niveaus van de regering om dingen te verbeteren in plaats van achterover te leunen en alleen maar kritiek te leveren of te denken dat je niets kunt doen, omdat iedereen is omgekocht en er een geheime samenzwering is die het land achter de schermen bestuurt, en dat jij daar niets aan kunt doen.

Als je dat denkt, dan is dat ook zo, dan kun je er niets aan doen. Maar als je denkt dat je wel iets kunt doen, dan is er ook iets waar jij wel iets aan kunt doen. Je kunt oproepen doen dat meer Australiërs die mentaliteit loslaten om niet al het wantrouwen jegens de regering los te laten maar ook jegens andere mensen, de neiging om zichzelf te willen isoleren, omdat er niet voldoende eenheid en eenzijn in Australië is als in andere democratieën.

En dat is iets waar Australië zeker profijt van kan hebben en noodzakelijk is om Australië verder te laten komen in de Gouden Eeuw. Al het andere, zoals we in het algemeen hebben gezegd over de Gouden Eeuw, en in staat zijn om nieuwe ideeën te ontvangen, geldt natuurlijk ook voor Australië.