Alexei Navalny en zijn Goddelijke plan

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters de huidige situatie in Rusland bespreken in verband met Alexei Navalny, die op dit moment bijna kan sterven door zijn hongerstaking en gebrek aan adequate medische zorg? Was het wel een goed idee om naar Rusland terug te keren nadat men hem vorig jaar had geprobeerd te vergiftigen en is het verliezen van zijn leven een noodzakelijk offer van zijn kant om de zaak van de vrijheid in Rusland te bevorderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Rusland

Er is niet slechts één manier om naar dit probleem te kijken. Als je teruggaat naar de terminologie die bijvoorbeeld werd gebruikt in de Summit Lighthouse, dan zou men zeggen dat Navalny een vrijheidsstrijder is die voor meer vrijheid in Rusland strijdt door de onderdrukkende regering tegenstand te bieden. Maar er moet ook altijd een beoordeling zijn op individueel niveau. Wat staat er specifiek in het Goddelijke plan van een persoon? Dit kan natuurlijk alleen maar door die persoon zelf besloten zijn, maar hopelijk niet met zijn gedachten, maar zijn intuïtie en afstemming op zijn Goddelijke plan. Wat ik nu zeg, kan van toepassing zijn op Navalny, maar niet op andere mensen en daarom moedig ik andere mensen niet aan om hetzelfde patroon te volgen dat hij heeft gevolgd.

Navalny heeft een tamelijk hoge afstemming op wat er in zijn Goddelijke plan staat. Hij weet dat het een deel van zijn Goddelijke plan is om zichtbaar te maken wat er in de Russische regering gebeurt en het misbruik van macht daarin. Hij heeft het door de tijd heen wat aangepast door zich meer te richten op het probleem dat corruptie vormt, wat de reden was waarom hij is geïncarneerd, omdat dit tegenwoordig een van de grootste problemen in Rusland is. Het is een voorbeeld van misbruik van macht natuurlijk.

Het is niet zo dat hij zich niet op zijn Goddelijke plan heeft afgestemd. Zijn psyche heeft de neiging om enigszins onevenwichtig te worden en te veel vooruit te willen gaan tot in het extreme. Nu kun je zeggen dat het noodzakelijk is dat iemand tegenstand biedt aan de huidige Russische regering, dus ik neem hem dat niet kwalijk.

Het is duidelijk dat hij iets heeft gedaan wat hij eerder heeft gedaan. Hij heeft gevangen gezeten, hij is blootgesteld geweest aan diverse vormen van machtsmisbruik, maar nu komt er een extreem misbruik van macht en een poging om hem te doden bij. Hij overleeft dit, maar dan krijgt hij een enigszins onevenwichtige reactie hierop, omdat hij denkt: “Ik had hier wel aan kunnen sterven. Als ik gestorven was, dan zou ik tevreden zijn over wat ik heb gedaan, want ik heb gedaan wat ik kon. Dus kan ik net zo goed teruggaan naar Rusland en mij door hen laten doden (en hij verwacht dat ook) om te doen waarvoor ik kwam en het misbruik van macht zichtbaar te maken.” Maar dit is niet de enige reactie die je kunt hebben. Hij had ook kunnen besluiten om buiten Rusland te blijven en daar te doen wat hij deed, buiten Rusland.

Het is niet de enige manier om dat te doen. Hij mag natuurlijk zijn eigen keuze maken, maar teruggaan naar Rusland, in hongerstaking te gaan, zijn niet de meest evenwichtige opties. Dat is in feite niet wat hij in zijn Goddelijke plan besloten had, want wat voor zin heeft het om je te laten doden ten opzichte van in leven blijven en doorgaan met dingen te ontmaskeren die je kunt ontmaskeren. Het is duidelijk dat de behandeling van Navalny door de Russische autoriteiten hun misbruik van macht aan het licht brengt. Die proberen een voorbeeld aan de kaak te stellen die andere mensen moet ontmoedigen om tegen hun regels in te gaan. Ze zijn natuurlijk verblind door hun denkwijze en dus begrijpen ze niet wat ze aan het doen zijn. Zij zien niet in dat alles wat zij Navalny aandoen, zijn boodschap versterkt.

Toen hij werd vergiftigd, was hij voorwaardelijk vrij en moest hij zich regelmatig bij de autoriteiten melden. Waarom werd hij in de gevangenis gezet, toen hij terugkwam in Rusland? Omdat hij zijn invrijheidsstelling niet was nagekomen. Maar hij kwam niet op zijn afspraak, omdat hij in coma lag vanwege de vergiftiging met Novychok. Dus juist het feit dat de Russische autoriteiten hem in de gevangenis wierpen, omdat hij dat zogenaamd had overtreden, stelt de extreme cognitieve dissonantie aan de kaak, hun blindheid, huh hypocrisie, die zij natuurlijk niet kunnen zien, maar veel mensen in Rusland wel en veel mensen in het buitenland ook.

Vanuit het standpunt van de Russische autoriteiten was het beter geweest om hem niet te proberen te vergiftigen. Ze hadden hem beter kunnen negeren of de toegang tot Rusland weigeren of hem niet in de gevangenis te zetten. Hoe meer ze met geweld handelen en geweld tegen hem gebruiken, hoe meer ze de boodschap versterken. Wat is zijn belangrijkste boodschap? Eenvoudig het misbruik van macht aan de kaak stellen.

Zal dit ook een belangrijk effect op Rusland hebben? Het heeft al een bepaalde impact, omdat bepaalde mensen geschokt zijn. De meeste mensen realiseren zich natuurlijk dat alleen de Russische regering hem had kunnen vergiftigen met Novychok, omdat zij de enigen zijn die daar toegang tot hebben en het kan alleen door het hoogste niveau van de regering worden besteld, waarschijnlijk Poetin zelf. Dit was dus een schok voor sommige mensen. Er waren ook mensen die zich realiseerden dat de regering als ze dergelijke maatregelen wilde nemen, zich door Navalny bedreigd moet voelen, en de mensen zijn begonnen erover na te denken ‘waarom dat is’.

Hem gevangenzetten, hem naar een werkkamp sturen, heeft aangetoond dat er nog steeds werkkampen in Rusland zijn, net als in de Sovjet-Unie. De dreiging om naar Siberië te worden gestuurd, heerst nog steeds in Rusland. Dit heeft ervoor gezorgd dat er mensen zijn die hierover beginnen na te denken. Dit zorgt voor een verandering van bewustzijn. Of het een impact zal hebben die de doorslag geeft op korte termijn is twijfelachtig, maar het kan een onderdeel vormen van de verandering in bewustzijn waar wij het over hebben.