Wat kunnen mannen doen om hun negatieve houding ten aanzien van vrouwen los te laten?

Vraag: Er zijn mannen, vooral mannen die in een arme situatie zijn geboren, die bang zijn dat vrouwen over korte tijd het en de wereld en mannen helemaal over zullen nemen om te regeren. Wat kunnen mannen doen om die angsten te overwinnen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor Christusonderscheid

Welnu, de meeste mannen staan niet open voor een lering van de geascendeerde meesters; wij kunnen dus eigenlijk niets anders zeggen dan dat we alles op zijn beloop moeten laten opdat die mannen kunnen zien of hun angsten gerechtvaardigd zijn, wat niet zo zal zijn. Maar als je spiritueel bewuster bent, dan kun je natuurlijk tot het besef komen dat dit van een gescheiden zelf komt dat door die door mannen gedomineerde cultuur is geschapen die je in veel delen van de wereld ziet, waarin mannen een negatieve houding hebben ten aanzien van vrouwen, achterdochtig zijn tegen vrouwen, vooral vrouwen die een positie zitten van leiderschap of een positie waarin besluiten worden genomen.

Het klopt niet, maar dit is al zolang op het collectieve bewustzijn van bepaalde naties geprojecteerd dat veel mannen gescheiden zelven hebben gevormd die geloven dat vrouwen tirannen zullen worden en mannen tot slaaf maken, omdat vrouwen door mannen tot slavin zijn gemaakt in het verleden of nog steeds zijn in bepaalde landen.