Hoe je het probleem van prostitutie oplost

Vraag: Zou prostitutie legaal moeten worden zoals in Nederland of illegaal zoals in andere landen? Misschien moet het worden gedaan zoals men in Zweden doet. In Zweden wordt de klant gestraft, maar niet de vrouw die zich prostitueert.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor Christusonderscheid

Weer een voorbeeld van een vraag waar geen zwart-witantwoord op is. Het spreekt vanzelf dat er landen zijn die besloten hebben om prostitutie te legaliseren omdat ze tot het besef zijn gekomen dat het een fenomeen is dat er altijd zal zijn.

Wanneer het illegaal is, wordt het gedwongen om ondergronds te gaan en dat betekent dat vrouwen die op dat terrein werken geen bescherming, geen toevlucht tot de wet hebben. Dan is er geen toezicht op of regulering, terwijl er als je het legaliseert, bijvoorbeeld enig toezicht en bescherming kan zijn op mensenhandel en vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie.

Is dit de ideale oplossing? Nee, natuurlijk niet. Is de wettelijke oplossing in Zweden ideaal? Nee, maar dit kan een goede oplossing zijn voor bepaalde landen. Het spreekt vanzelf dat de oplossing voor prostitutie is dat de vraag verdwijnt en dan zal het aanbod opdrogen. In de nabije toekomst zal dit natuurlijk alleen maar betekenen dat de mensen in de georganiseerde prostitutie naar andere landen zullen verhuizen, waar er nog wel vraag naar is en er zal nog lange tijd in de toekomst vraag naar zijn.

Niettemin is het duidelijk dat er naties zullen zijn die als onderdeel van het verhogen van het collectieve bewustzijn zover komen dat prostitutie voor hen eenvoudig niet meer acceptabel is op grond van de basale menselijkheid. Dat zal het collectieve bewustzijn verhogen, zodat de mensen, ook de mensen die prostitutie kopen, in staat zullen zijn om die behoefte los te laten en een andere manier te vinden om met hun seksuele verlangens om te gaan.

Dit is niet iets eenvoudigs, omdat we al vaker hebben gezegd dat het misbruik van vrouwen komt door de reclame die ervoor wordt gemaakt, waardoor de seksuele drift van mannen kunstmatig wordt aangewakkerd. Die dingen moeten worden aangepakt, voordat je zover bent dat de vraag naar prostitutie verdwijnt.