Kinderen feitenkennis onderwijzen

Vraag: Mijn vraag gaat over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen op de moderne wereld. In Rusland zijn er diverse cursussen voor jonge kinderen vanaf drie tot vijf jaar oud die nu heel erg populair zijn. Brengt zo’n vroege intellectuele ontwikkeling schade toe aan de psychologische en spirituele gezondheid van kinderen? Op welke leeftijd zou je aanraden dat kinderen schrijven, lezen en rekenen leren? Hoe en wanneer kunnen we beginnen met spirituele kennis onderrichten en oefeningen doen? De Waldorfschool van psychologie streeft ernaar om leerlingen intellectueel, artistiek en praktisch te ontwikkelen op een geïntegreerde en holistische manier; het cultiveren van de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen is de belangrijkste focus. Wat is jouw oordeel over de Waldorfscholen volgens de methode van Rudolf Steiner?

Kim: Dit zijn eigenlijk twee aparte vragen en ik heb het gevoel dat ik geen antwoord krijg op de tweede over de Waldorfscholen, maar Moeder Maria zal het eerste deel van de vraag wel beantwoorden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Er zijn veel methoden op de wereld die erop gericht zijn om kinderen al vroeg te ontwikkelen. Er zijn zelfs methodes die veel ouders en leraren in de Summit Lighthouse toepasten.

Je kunt hier niet een algemeen antwoord op geven dat zegt dat het voor alle kinderen goed is dat ze al op jonge leeftijd hieraan beginnen. Dit is iets persoonlijks. Sommige kinderen hebben een periode nodig om hun fysieke lichaam te integreren en zich aan te passen om opnieuw in een fysiek lichaam te zijn, misschien de kans te krijgen om trauma’s uit vorige levens te helen. Voor die kinderen zou het een last zijn als ze al jong bepaalde leermethodes moeten gebruiken, zodat ze worden gedwongen om aan een intellectueler leerproces te beginnen.

Ik zou ook graag willen zeggen dat ook al kun je in theorie kinderen in de baarmoeder iets kunt leren en daar al heel vroeg mee kunt beginnen, bijvoorbeeld met geheugenkaarten om hen bepaalde feiten te leren, je moet je er ook van bewust dat kinderen feitenkennis bijbrengen niet de hoogste prioriteit heeft vanuit spiritueel perspectief.

Het is belangrijker om bezig te zijn met de psychische problemen van het kind. Daarom zou ik willen zeggen dat veel methodes die er nu zijn zich veel te veel concentreren op praktische, intellectuele, feitenkennis. Het zou veel meer voordeel opleveren als er programma’s zouden worden ontwikkeld die erop gericht zijn om kinderen te helpen om hun psychologische wonden te genezen en hen helpen door de ouders en leraren die wonden te laten herkennen, zodat zij zouden weten op wat voor manier zij elk kind individueel het beste kunnen helpen.

Dit vergt een hoge mate van sensitiviteit van zowel de ouders en leraren als psychologen die speciaal zouden kunnen worden getraind voor dat doel. Maar het is zeker iets wat al begint te gebeuren en veel meer zal gaan gebeuren in de toekomst.

Wij werken samen met een aantal mensen overal ter wereld die gevoelig zijn voor die ideeën, die daarvoor openstaan. Veel van hen kennen de geascendeerde meesters niet, maar zij staan wel open voor de mogelijkheid om de psyche van kinderen, al op jonge leeftijd, te genezen en veel van hen staan zelfs open voor reïncarnatie en de mogelijkheid dat kinderen met ernstige trauma’s uit vorige levens kunnen komen.

Dit is natuurlijk veel belangrijker dan kinderen feiten kennis bijbrengen, vooral in het computer- en internettijdperk, omdat feitenkennis hebben en zich die weten te herinneren steeds minder voordeel oplevert.