De vooruitgang, trends en groei van de samenleving meten

Vraag: Werd de meting van de Wereldvrede-index (GPI) beïnvloed door de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar voor Christusonderscheid

Ja, daartoe hebben wij inspiratie gegeven, niet dat wij beslist alles of de hele methodologie steunen van wat wordt gedaan, omdat je die op heel veel manieren kunt meten, maar het was belangrijk dat er een manier van meten kwam, of te weten te komen welke landen vreedzamer zijn dan andere. Wat is het verschil tussen vreedzame en minder vreedzame landen? Wat schept verdeeldheid in een land en maakt het waarschijnlijker dat een land een oorlog begint tegen haar buren?

Het spreekt vanzelf dat deze en vele andere pogingen om bepaalde indexen te meten en de vooruitgang te meten een belangrijk onderdeel is van dat de wereld van tegenwoordig zich bewuster wordt van wat tot veranderingen aanzet en wat veranderingen tegenwerkt. Jullie hebben tegenwoordig een unieke situatie op de wereld, omdat jullie de computertechnologie hebben grote hoeveelheden data kan opslaan die eerder niet kon worden opgeslagen en jullie hebben ook de technologie om die grote hoeveelheden data te verwerken. Daarom kunnen jullie dingen doen met statistieken die dertig of veertig jaar daarvoor ondenkbaar waren. Het is heel erg nodig dat jullie die capaciteiten benutten om naar de vele aspecten van het leven te kijken, veel aspecten in de evolutie van de naties en de instituten en de geschiedenis om te zien wat je van die trends kunt leren.

Zoals we hebben gezegd, als je terugkijkt op de trends en verder kijkt dan de uiterlijke actuele trends, maar de onderliggende trends bekijkt, dan kun je die trends op de toekomst projecteren en zien wat de resultaten zijn als er niets verandert. Ik zeg niet dat die altijd accuraat zullen zijn, maar het is belangrijk om mensen ervan bewust te maken wat er gebeurt en welke kant de samenleving opgaat. Natuurlijk is het altijd mogelijk om dat soort zaken te manipuleren, verkeerd te interpreteren zoals je ziet in het debat over het klimaat. Maar niettemin is dit een noodzakelijk onderdeel van de groei van het collectieve bewustzijn.