Vriendelijke en niet zo vriendelijke NGO’s

Vraag: Ik werk voor een internationale NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) en de laatste tijd voelde ik me daar niet goed over omdat ik veel verhalen heb gehoord dat NGO’s in werkelijkheid deel uitmaken van een groep mensen die oorlogen en rampen uitlokken. En ik hoorde en las ook dat NGO’s deel kunnen uitmaken van witwaspraktijken. Ik zou willen weten wat de geascendeerde meesters vinden van de hulp die NGO’s geven aan mensen in nood.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Het spreekt vanzelf dat elke menselijke onderneming kan worden vervormd door het dualiteitsbewustzijn. Er is een oude wet, de wet van Murphy, die zegt: Als er iets mis kan gaan, dan gebeurt het ook. Ik zou dat anders kunnen formuleren door te zeggen dat als iets kan worden misbruikt, dan gebeurt dat ook.

Wanneer je het fenomeen NGO’s bekijkt, dan is daar ook een bepaalde hoeveelheid misbruik in het spel; er worden organisaties gevormd om mensen te manipuleren. Ze kunnen schijnbaar een goed doel hebben, maar onder het oppervlak zijn ze met diverse niet zo vriendelijke zaken bezig. Dat kunnen internationale corporaties zijn, dat kunnen regeringen zijn, het kan van alles zijn. Er zijn ook NGO’s die inderdaad worden gebruikt om geld wit te wassen. Dat klopt.

Maar in het algemeen hebben NGO’s een positieve invloed op de planeet. Met andere woorden, er zijn meer NGO’s die goede organisaties zijn en zich met een goed doel bezighouden dan NGO’s die niet zo vriendelijk zijn. Aan de ene kant moet je zo wijs zijn als een slang en beseffen dat alles door menselijke wezens kan worden misbruikt, maar je moet ook zo onschuldig als een duif zijn om niet cynisch of depressief te worden omdat je kunt zeggen dat, omdat NGO’s kunnen worden misbruikt, dit aantoont dat ze niet deugen en dat je daar niets mee te maken wilt hebben.

Wat je moet doen, is natuurlijk je intuïtie, je Christusonderscheid, benutten om te zien of dat ook het geval is bij de bepaalde NGO waar jij bij betrokken bent of die jij financieel steunt door zoveel mogelijk informatie te verzamelen, maar ook je intuïtie te gebruiken en te voelen of het goed voor jou is om die organisatie te steunen of erbij betrokken te zijn.

Heel veel mensen op de wereld zijn constructieve, creatieve mensen die niet voor een corporatie willen werken die er alleen maar op uit is om winst te maken en die er daarom voor hebben gekozen om voor NGO’s te werken of ze te steunen, omdat zij het gevoel hebben dat ze op die manier een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en de mensheid.

Ik wil in geen geval mensen ontmoedigen, maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat er een paar zijn die geen vriendelijke zaak steunen. En nogmaals, dit kan alleen maar worden opgelost als jij je intuïtie, je Christusonderscheid, gebruikt door ze kritische vragen te stellen en niet zo idealistisch te zijn dat je denkt dat er niets mis zou kunnen gaan met die organisatie die beweert dat ze voor een heel goed doel werkt.

Je moet je daarvan bewust zijn, maar je moet voorkomen dat je cynisch of negatief wordt. Je moet beseffen dat het misbruik door sommige mensen jou er niet van kan weerhouden om iets goeds te doen. De wereld zou dan nooit het lage niveau ontstijgen waar de gevallen wezens haar op hebben gebracht. Dit was de boodschap van Jezus over de andere wang toekeren. Als de mensen niet bereid waren geweest om de andere wang toe te keren naar wat de gevallen wezens deden, dan zouden de gevallen wezens de planeet al lang geleden hebben vernietigd.