(Geen) rassenkenmerken in de Gouden Eeuw

Vraag: Het geboortecijfer in Europese landen is niet veel hoger dan het dodencijfer. Tegelijkertijd zien we in Afrikaanse, Arabische en Aziatische landen een belangrijke toename in bevolking. Wat is de toekomst van Europese rassen? En hoe ziet iemand in de Gouden Eeuw eruit?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

We hebben al vaker gezegd dat vooral de Europese naties niet aan hun verantwoordelijkheid hebben voldaan door hulp te bieden, door hun invloed te gebruiken om mensen in andere naties te helpen. En je kunt natuurlijk gemakkelijk zien dat de mensen daar meer kinderen hebben, omdat ze geen pensioen hebben; de enige manier voor oudere mensen om het te overleven is dat ze genoeg kinderen krijgen om voor hen te zorgen. Dit hoeft niet meer in Europese naties en daarom is het geboortecijfer daar gedaald. Dit betekent niet dat de Europese naties hun bevolking verliezen, maar dat er een toestroom van mensen uit andere landen zal komen.

Zoals we hebben gezegd, hadden de Europese naties hen moeten helpen in hun eigen land, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus nu komen ze naar Europa en dat betekent dat er een wijziging zal komen in de bevolking, omdat er niet alleen witte mensen zullen zijn maar ook mensen met een ander ras en nationaliteit.

Dit is een onderdeel van de Gouden Eeuw, omdat er geen onderscheid meer zal zijn tussen de rassenkenmerken die je tegenwoordig hebt naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen. Ik heb het niet over een paar generaties maar eeuwen en tegen het eind van de Gouden Eeuw zullen de mensen meer op elkaar lijken en zullen er geen rassenkenmerken meer zijn zoals tegenwoordig. Er zal ook niet meer een rassenbewustzijn zijn.