Waarom de geascendeerde meesters het werk niet voor jou kunnen doen

Vraag: Waarom zijn er zoveel voorwaarden op weg naar onze ascensie als Gods liefde onvoorwaardelijk is en de geascendeerde meesters ons willen bevrijden? Wij moeten vele jaren invocaties opzeggen om de energie te transformeren, hoewel we dit veel sneller zouden kunnen als de geascendeerde meesters ons daarbij zouden helpen. Wij worden gedwongen om lange tijd bepaalde lessen te krijgen en dat kan alleen als we fysiek geïncarneerd zijn, iets wat heel moeilijk is. Tegelijkertijd geeft de huidige boodschapper geen persoonlijke counseling zoals Jezus placht te doen. Waarom zijn er zoveel beperkingen en regels die worden gepresenteerd als de wens om ons een bepaalde taak te laten verrichten die ons bevrijdt van negatieve beelden en verlangens uit het verleden en als we die niet zouden hebben, dan zouden we ons misschien gaan vervelen op deze planeet. Waarom zijn er zoveel beperkingen en eisen die ons worden gepresenteerd als een manifestatie van de vrije wil en verlangens van spirituele mensen die zijn geïncarneerd, die de geascendeerde meesters, uit respect voor de vrije wil, moeten naleven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Als je eerlijk naar de vraag wilt kijken, en de manier van denken van waaruit die vraag wordt gesteld, dan moet je zeggen dat dit iemand is die niet veel tijd heeft besteed aan het bestuderen van de leringen, in ieder geval niet van deze dispensatie. Je hebt niet echt bestudeerd wat we hebben gezegd over het spirituele pad, want we hebben verteld dat alle voorwaarden waaraan je moet voldoen om je voor je ascensie te kwalificeren, door jezelf zijn gecreëerd.

De energie die je een lagere kwaliteit hebt gegeven in veel vorige levens, is de energie die je moet transformeren door rozenkransen en invocaties en decreten op te zeggen. De psychologische zelven die jij hebt geschapen als gevolg van keuzes in het verleden, zijn de keuzes die je moet gaan begrijpen en oplossen om vrij te kunnen worden.

De waarheid is dat je vrije wil eenvoudig kunt vergelijken met een doolhof: er is een ingang, er zijn veel bochten en afslagen, maar je kiest welke je wilt nemen als je weer bij een splitsing komt. Dit betekent dat je kunt zien dat je een bepaald pad door dat doolhof volgt, vanaf het begin tot waar je nu bent, als je er van bovenaf naar kijkt. Door terug te gaan en de beslissingen om te draaien die je hebt genomen, en op je schreden terug te keren naar de zuiverheid waarmee je hebt afgedaald.

Hoe zou je iets kunnen winnen als iemand van ons het werk voor je doet, en jou bevrijdt van de energie die jij een lagere kwaliteit hebt gegeven? Hoe zouden we ooit de zelven kunnen opruimen die je hebt gevormd toen jij werd geschapen, die jouw beslissingen hebben genomen en die alleen door jouw beslissingen ongedaan kunnen worden gemaakt?

Dan kun je natuurlijk nog een stap verder achteruit gaan en zeggen: “Wat is de bedoeling van het leven?”

De bedoeling van het leven is je vrije wil gebruiken. Je neemt beslissingen, je ziet wat de consequenties zijn van die beslissingen in de vorm van fysieke omstandigheden of als emotionele, mentale of identiteitstoestanden in je drie hogere lichamen en daar leer je van. Maar de bedoeling van het leven is niet dat je naar de aarde komt, karma maakt, dat de geascendeerde meesters dat karma wegnemen en dat je daarna terugkeert. De bedoeling van het leven is dat je leert van de beslissingen die je neemt en bewustere keuzes maakt, ze evalueert opdat jij je bewustzijn kunt verhogen en nog meer bewustere keuzes kunt maken. En dat kun jij alleen maar doen.

Het is niet de bedoeling van het leven dat je naar de aarde gaat en weer naar de hemel terugkeert. De bedoeling van het leven is groei. Je groeit door je eigen beslissingen te nemen, door wat jij observeert, door je conclusies, door je eigen openbaringen, waardoor jij je bewustzijn verhoogt.

En zo groei je. Dat gaat niet automatisch. Dat kan niet voor jou worden gedaan. Wij kunnen dat niet voor jou doen. Wij kunnen je alleen maar helpen om zelf dingen te doen, maar jij moet dat ook willen.