Het waarnemingsfilter van avatars

Vraag: In de invocatie ‘Het liefhebben van de Goddelijke Moeder’ staat: “… dus voor het zelf dat die ervaring wil, is het noodzakelijk om een filter te maken waardoor het de wereld waarneemt. En deze handeling zorgt onvermijdelijk voor een gescheiden geest. Naar het gescheiden bewustzijn gaan is een keuze die door jouw IK BEN Aanwezigheid wordt gemaakt om het zelfbewustzijn uit te breiden door die extreme ervaring in de dualiteit mee te maken.” In het boek ‘My Lives’ suggereert de hoofdpersoon dat het komen naar de aarde en de corresponderende val naar de dualiteit te wijten was aan een specifieke initiatie die te maken had met het begrijpen van vrije wil. En uiteindelijk komt een avatar naar de aarde om het collectieve bewustzijn te helpen verhogen. Zijn die drie visies alle drie waar?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Rusland

Ja. Wanneer je de context bekijkt waarin die leringen worden gegeven, dan zou je kunnen zeggen dat ze elkaar gewoon aanvullen. Alle levensstromen die incarneren op een onnatuurlijke planeet moeten een waarnemingsfilter maken, een gescheiden zelf, om hier te kunnen incarneren. Dat kan op geen enkele andere manier.

Een avatar die op aarde komt, moet dat doen om te kunnen incarneren. En dat gescheiden zelf wordt gebaseerd op de intentie of houding die de avatar had voordat hij besliste dat hij naar de aarde wilde komen. Daarom heeft de hoofdpersoon in het boek ‘My Lives’ besloten om naar de aarde te komen, omdat hij het lijden daar wilden minimaliseren, maar hij begreep niet de volledige omvang van vrije wil.

Maar een avatar die van een natuurlijke planeet komt, heeft niettemin een veel hoger bewustzijnsniveau dan de aarde. En daarom zal een avatar die incarneert het collectieve bewustzijn op aarde optrekken en een weldadig effect hebben op het verhogen van dat bewustzijn.