We hebben twee fundamentele beslissingen genomen

Vraag: In ‘Een Cursus in Overvloed’ van Moeder Maria en in het boek van Maitreya over spirituele vrijheid staat dat er, voordat we de dualiteit in stapten, een beslissend moment kwam waarin we de keuze hadden om terug te gaan naar de leraar of ons te verstoppen. De beslissing die we op dat moment namen om onze keuze te motiveren wordt omschreven als de meest fundamentele beslissing die we hebben genomen, die de grondslag vormt voor alle andere beslissingen. In recentere leringen wordt er meer aandacht besteedt aan ons geboortetrauma of aardetrauma. In reactie daarop wordt er opnieuw gezegd dat wij een fundamentele beslissing hebben genomen die veel of de meeste van onze beslissingen daarna hebben onderstreept. Op wat voor manier hebben die twee beslissingen met elkaar te maken, het feit dat we ons afkeerden van onze leraar en de andere die we namen nadat we het geboortetrauma of aardetrauma hadden meegemaakt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

De beslissingen zijn onder verschillende omstandigheden en om verschillende redenen genomen. In Maitreya’s boek en de Cursus in Overvloed wordt beschreven, is vooral de beslissing om je af te keren van een spirituele leraar en die spirituele leraar dwong je daar op geen enkele manier toe. De beslissing die je nam naar aanleiding van je geboortetrauma of aardetrauma, werd genomen als reactie op de gevallen wezens en zij probeerden je wel te forceren. Er zit dus een fundamenteel verschil in.

Nu kun je natuurlijk zeggen dat zodra de beslissing is genomen, hij je nog steeds beïnvloedt, en daarom is de dynamiek hetzelfde. En de manier waarop jij die beslissing herziet, is ook soortgelijk: Je moet hem gaan zien, je moet gaan inzien dat die jou beperkt en dan besluiten dat je die wilt wijzigen.

Maar er zit nog een verschil in, omdat de beslissing die je nam als gevolg van het geboortetrauma of aardetrauma was: “Ik wil dat vreselijke gevoel nooit weer voelen.” De beslissing die je nam om je af te keren van de leraar, is genuanceerder, individueler.

Ieder van jullie had een bepaalde reden om je af te willen keren van de leraar. Dat berustte niet beslist op angst en in de meeste gevallen was het ook niet een beslissing die op angst berustte. Die nam je niet om iets te vermijden. Voor veel van jullie was het gewoon een beslissing, je was nieuwsgierig om te ervaren hoe het was om in de dualiteit te zijn. Of je had het gevoel dat je in de dualiteit was gestapt, je had de aanwijzingen van de leraren niet opgevolgd, maar je besloot dat je het zelf in orde wilde maken voor je bij de leraar terugkwam.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom individuele levensstromen de keuzes hebben gemaakt om zich af te keren van de leraar. Er kunnen natuurlijk ook individuele nuances zijn bij je geboortetrauma of aardetrauma. Je ziet nu het verschil. Er is geen angst als zodanig, je was niet bang voor de leraar, omdat de leraar je niet tot iets dwong, je niet probeerde te straffen.

Sommigen van jullie bekijken de leraar zo tegenwoordig, maar dat komt omdat je projecties van de gevallen wezens hebt geloofd die proberen te projecteren dat de spirituele leraren, de geascendeerde meesters, je net zo zullen behandelen als de gevallen wezens. Met andere woorden, zij zijn geneigd om je te laten geloven dat wij je net zo zwaar zullen beoordelen als zij, dat wij je zullen vernederen, dat wij je zullen proberen te straffen.

Je zou kunnen zeggen dat het hele boek van Maitreya een poging is om uit te leggen dat noch hij noch andere spirituele leraren je zullen straffen of vernederen wanneer je naar hen terugkeert. Hij zal je met open armen ontvangen en bekijken wat je nodig hebt om verder te kunnen, om je beslissingen uit het verleden te boven te komen en je weer stevig op het opwaartse pad te verankeren in plaats van in de dualiteit vast te blijven zitten.

In tegenstelling tot de gevallen wezens die natuurlijk willen dat je in de dualiteit blijft vastzitten en alles zullen doen wat ze maar kunnen bedenken om te voorkomen dat jij het ware pad naar Christusschap vindt of je daarop verankert.