Op gevaarlijke plekken wonen

Vraag: Moeten studenten van geascendeerde meesters en spirituele mensen in het algemeen op nadelige plekken wonen, zoals streken en steden om als open deur te dienen voor het licht? Of moeten ze die gevaarlijke plaatsen juist verlaten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Het is onmogelijk om hier een algemeen antwoord op te geven omdat je er serieus over na moet denken om te verhuizen als je rechtstreeks gevaar loopt in je fysieke leven, maar er zijn individuele gevallen waarin je op die plek wilt blijven, omdat dit een deel is van je Goddelijke plan, ook al is het gevaarlijk.

Maar in het algemeen zullen we zeggen dat het waarde heeft dat bepaalde mensen onder bepaalde omstandigheden leven om het spirituele evenwicht te bewaren en het collectieve bewustzijn te verhogen. Maar naarmate je verder komt op het spirituele pad en naar h geest niveaus blijft groeien, moet je op een punt komen waarop je bereid bent om erover na te denken of je in die omgeving wilt blijven wonen. En als dat niet zo is, dan heb je het recht om te verhuizen.

Maar nogmaals, dit moet je persoonlijke afstemming zijn, om je af te stemmen op je Goddelijke plan maar het hangt natuurlijk af van de beslissingen die je neemt naarmate jij je bewustzijn verhoogt. Je kunt jaren geleden een besluit hebben genomen om in een bepaalde omgeving te wonen, maar je hebt natuurlijk het recht om dit te wijzigen als jij je bewustzijn verhoogt.

Verzeker je er alleen van dat je niet uit angst iets verandert. Je neemt geen beslissing uit angst, maar als gevolg van je groei in bewustzijn en inzicht.