Hoe je leert zien wat je niet kunt zien

Vraag: Lieve meesters, alles wat ik op dit moment creëer, komt niet echt tot bloei of werpt vruchten af. Dit is nu al een poosje zo, hoewel alles wat ik creëer de moeite waard is en behulpzaam is en ik mensen kan helpen om dichter bij zichzelf te komen. In het begin dacht ik dat het met karma te maken had, maar dat gevoel krijg ik niet als ik me erop afstem. Ik heb er ook aan gewerkt om mijn weerstand tegen het Moederrijk op te ruimen. Ik zag ook dat dit gedeeltelijk komt omdat ik mezelf saboteerde, omdat ik niet volledig op één lijn zat met mijn Goddelijke plan. Ik heb wat dat betreft dus ook veel illusies afgeworpen in de afgelopen jaren en zal dat blijven doen. Ik ben er echter niet zo zeker van wat ik nog meer kan doen op dit moment en ik begin me af te vragen of ik niet gewoon waanideeën heb of dat het gewoon nog niet het juiste moment is. Zouden jullie me wat inzichten kunnen geven in die dynamiek, ook voor andere mensen die misschien in dezelfde situatie zitten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Spirituele mensen hebben wel vaker intuïtief het gevoel dat ze iets moeten bereiken, iets moeten doen, iets moeten creëren. Dat is onderdeel van je Goddelijke plan.

Jouw intuïtieve gevoel klopt, maar vaak heb je er niet een goed zicht op hoe je dat moet implementeren, en wanneer. Veel van jullie willen zo graag van dienst zijn, iets positiefs op aarde doen, en sommigen van jullie hebben ook de wens om persoonlijk erkenning te krijgen, waardoor dat je motiveert om te proberen iets te doen voordat het de tijd daarvoor rijp is, of zonder dat je volledig inzicht hebt, het volledige plaatje, volledig begrijpt hoe je het kunt implementeren.

Er zijn momenten dat mensen hebben geprobeerd om iets te doen voordat het de tijd ervoor rijp was. Er zijn ook momenten geweest dat mensen hebben geprobeerd om iets te doen en correct begrijpen op welk terrein ze iets moeten doen – bijvoorbeeld op het terrein van genezing – maar niet helemaal begrijpen hoe dat dan moet.

Daar kunnen een paar redenen voor zijn. Een van die redenen is dat je niet het inzicht hebt dat nodig is om te doen wat je moet doen op een bepaald terrein, je moet dat terrein nog meer bestuderen. Maar een andere reden kan zijn dat je gedachten zich te veel vastpinnen op een bepaalde kijk. Om aan te sluiten bij het onderwerp voor deze conferentie heb je in bepaald opzicht wel een juist beeld dat je iets op een bepaald terrein moet doen, maar je hebt nog een ideologische benadering van dat terrein, waardoor je gedachten te star zijn. Je gelooft dat wat jij doet binnen een bepaald kader moet gebeuren. En dit heeft te maken met het feit dat er zelven zijn die je nog niet hebt ontdekt, waardoor je aan een bepaald beeld vasthoudt.

Ik weet dat dit je niet zoveel helpt, want op dit moment kun je die zelven niet zien. Je kunt niet zien wat je niet kunt zien omdat je gedachten te star zijn, en dat blokkeert je visie. Tegen je zeggen dat er iets is wat je niet kunt zien, helpt je ook niet per se. Maar het is zo dat het enige probleem, of het enige wat spirituele mensen niet kunnen, is dat ze iets zien wat ze niet zien. Er zijn een paar zelven die je nog niet hebt gezien. Je moet dat in de eerste plaats beseffen en daarna de vragen stellen die je tot dusver niet nog hebt gesteld.

Er is een fenomeen dat we steeds weer zien, niet alleen in deze dispensatie maar ook in eerdere dispensaties en bij andere spirituele leringen en op andere terreinen van het leven. Wij hebben er uitgebreid leringen over gegeven in deze dispensatie, maar er zijn mensen die deze leringen op de ideologische manier benaderen, zoals we het nu noemen. Met andere woorden, hun gedachten zijn gefixeerd, ze kijken op een manier naar het leven die star is. Zij hebben een bepaald standpunt geaccepteerd, een bepaald wereldbeeld, en willen dat niet onderzoeken. Zij proberen in werkelijkheid een bevestiging te halen uit de leringen.

Dit betekent dat er mensen naar een dictaat luisteren zonder dat ze horen wat er wordt gezegd. Zij horen de woorden, maar dat is ook alles. Zij lezen een dictaat, maar begrijpen niet wat er wordt gezegd. Zij zien de woorden, maar kijken niet verder. Zij begrijpen de concepten verstandelijk, maar zij komen niet verder dan het intellectuele inzicht, ze krijgen geen intuïtieve ervaring.

We zien dat er een bepaald aantal studenten vastzit. De meesten van hen zaten al vast voor ze de leringen vonden. Sommigen kwamen vast te zitten nadat ze de leringen hebben gevonden, omdat er iets is wat ze niet willen onderzoeken. Wij willen die studenten natuurlijk graag helpen. De boodschapper zou die studenten willen helpen omdat hij hen de laatste veertig jaar min of meer heeft geobserveerd, maar de waarheid is dat er geen automatische manier of garantie is dat hij mensen kan helpen.

Er is iets wat je niet hebt gezien. Iets in jouw gedachten blokkeert je om het te zien, maar je ziet niet wat in jouw gedachten je visie blokkeert. Dus hoe ga je zien wat je niet kunt zien? Je kunt veel doen als jij je houding verandert, bereid bent om te zien, hulp vraagt van de geascendeerde meesters, maar nogmaals, het is geen garantie.

Hoe ga je begrijpen wat je niet kunt begrijpen, dat is de vraag. En zelfs als geascendeerde meester heb ik er geen onfeilbaar antwoord op. Het is een individueel proces. Soms kun je het nu niet, wat je ook doet. Er is tijd voor nodig. Je moet door verschillende fases heen voor je eraan toe bent om iets te zien. Deze boodschapper ziet bij zichzelf dat iemand hem iets twintig jaar geleden had kunnen vertellen, maar dat hij er toen niet aan toe was om dat te zien en niet kon bevatten wat ze zeiden. En dat geldt voor ons allemaal wanneer we geïncarneerd zijn.

In sommige gevallen kun je iets doen door de leringen te bestuderen, de vragen te stellen, je geest open te stellen, om hulp te vragen. Maar in andere gevallen is de waarheid dat je gewoon moet wachten tot je door bepaalde fases heen bent, tot er cycli zijn veranderd en je geest ervoor openstaat om iets te zien wat je niet kunt zien. Niet een heel erg troostrijk antwoord, dat weet ik, maar wel realistisch.