Zuivere seks versus vervormde seksuele praktijken

Vraag: Geascendeerde meester Astrea zei in een recent webinar voor Rusland dat er mannen in Rusland zijn die vrouwen uitbuiten door onzuivere seksuele praktijken. Mogen we weten welke daden onder ‘zuivere’ praktijken vallen? Als het niet gepast is om ze te noemen, kunnen dan de criteria worden genoemd waardoor je begrijpt wat onder zuivere en onzuivere praktijken valt opdat je die kunt vermijden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Er zijn zeker geen seksuele handelingen die ongepast zijn om door de geascendeerde meesters genoemd te worden, maar misschien vinden studenten van geascendeerde meesters het ongepast, als we ze expliciet tot in detail beschrijven.

We kunnen zeggen dat de uitbuiting van vrouwen een complex onderwerp is, niet alleen de handelingen die worden gepleegd, maar ook de houding waarmee dat gebeurt. In de eerste plaats wordt seksualiteit onzuiver als de houding van de mensen die erbij betrokken zijn, in dit geval de houding van mannen die een bepaalde vorm van geweld gebruiken, een bepaalde vorm van intimidatie, een bepaalde vorm van druk, die vrouwen op een bepaalde manier manipuleren om vrouwen aan hun seksuele wensen te laten voldoen.

Wanneer mannen dus de houding hebben dat zij het recht hebben om vrouwen te dwingen, dan is de seksuele daad altijd onzuiver. Wanneer zij de houding hebben dat vrouwen een lager soort wezen zijn, dat ze er alleen maar zijn om mannen seksueel te bevredigen, dat ze een soort seksuele slaaf moeten zijn, dat zij aan de wens van de man moet voldoen, vooral wanneer ze getrouwd zijn, dan wordt die houding op zich al een onzuivere seksuele daad.

Bepaalde seksuele praktijken hebben een bepaalde invloed op de energiestroom in de chakra’s. Dit is alleen maar een kwestie van de energiestroom, hoe de chakra’s op een lijn zitten. Als een man een vrouw van achteren penetreert op de manier waarop dieren dat doen, dan creëert dat niet een positieve opwaartse energiestroom in de chakra’s bij hen beiden. De positie van het lichaam omdraaien, zodat de chakra’s worden omgedraaid in hun richting, beïnvloedt de energiestroom ook.

Maar in het algemeen is het zo: Wordt er dwang gebruikt bij de seksuele handeling? Is de houding van de man minachtend, negatief, vernederend, voor vrouwen? De vrouw kan natuurlijk ook een onzuivere houding hebben, gedeeltelijk naar mannen, gedeeltelijk naar zichzelf en dat zal altijd een vervorming van de seksuele daad zijn die geen positieve energiestroom creëert.

Je kunt zeggen dat een zuivere seksuele daad één is waarin de man, en de vrouw trouwens ook, geen persoonlijke bevrediging zoekt. De wens is dat beide partijen bevredigd worden, dat beide partijen een orgasme krijgen, dat beide partijen emotioneel tevreden zijn over de daad. Dit betekent dat er een band moet zijn tussen de man en de vrouw, ze moeten niet alleen seksuele bevrediging vinden in de vorm van een orgasme, maar naar meer te streven dan de fysieke bevrediging en een diepere band, een psychologische, emotionele, spirituele band krijgen.

Wanneer mensen dat diepere eenzijn kunnen bereiken, dan haal je het maximum van een positieve energiestroom uit de seksuele daad, die dan eigenlijk geen seksuele daad meer is in de strikte betekenis van het woord. Het is een spirituele daad van eenheid, vereniging en harmonie.

Natuurlijk moet je ook begrijpen dat er geen constructieve energiestroom op gang komt wanneer een man de vrouw fysiek dwingt, of hij de vrouw slaat, of bij sadomasochistische seks zoals dat heet. Dit zorgt ook voor een negatieve energiestroom. Er zijn natuurlijk andere seksuele handelingen, wat je gewoonlijk andere extremere of vervormde seksuele daden noemt die mensen door de tijd heen hebben ontwikkeld, te veel om op te noemen, maar je hebt nu wel globaal een idee dat wanneer er geweld of dwang in het spel is, zelfs psychologische dwang en psychologisch geweld, er dan een neerwaartse energiestroom wordt gevormd.

Dit houdt vooral bij de man nauw verband met de beesten en entiteiten in het collectieve bewustzijn die er vervolgens voor zorgen dat hij in een neerwaartse spiraal wordt gezogen waardoor zijn seksuele verlangens onverzadigbaar worden, obsessief, en hij obsessief-compulsief gedrag gaat vertonen ten aanzien van seks. Dit doet de man net zoveel of zelfs meer pijn dan de vrouw. Het is dus niet alleen een kwestie van vrouwen bevrijden van die vervormde seksuele praktijken. Het is ook een kwestie van mannen bevrijden, omdat de mannen in veel gevallen nog erger vastzitten, omdat de vrouwen in ieder geval beseffen dat zij worden gedwongen, en daardoor zichzelf emotioneel af kunnen sluiten, terwijl de man zichzelf emotioneel voor de duistere krachten openstelt die hierachter zitten.