De evolutie van de mensachtige lichamen

Vraag: Wij weten dat wij geen geëvolueerde apen zijn. Maar was de evolutie van de primaten nodig om fysieke lichamen voor menselijke wezens te ontwikkelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

In een vorig antwoord heb ik het erover gehad dat ik en Maitreya wat leringen over de evolutie hebben gegeven. Er werd een evolutionair proces gestart in het fysieke octaaf en dat was om meerdere niveaus een duw te geven om op een hoger niveau te komen. Nadat ze op dat hogere niveau waren gekomen, werden die aan hun lot overgelaten om zelf verder te evolueren. Dit ging helemaal door tot de ontwikkeling van primaten en dit heeft geleid tot lichamen die op mensen leken.

De bedoeling ervan was dat dit een soort veiligheidsmechanisme was, want als de van zichzelf gewaarzijnde wezens op de drie hogere niveaus, zouden vallen of afdalen naar een lagere bewustzijnsstaat, dan zouden ze in het fysieke rijk een lichaam hebben waarin ze terecht konden. Je weet dat je in de hogere rijken een lichaam in dat vibratiespectrum kunt maken, maar dat kan niet in het fysieke rijk wanneer de mensen in een lagere bewustzijnsstaat zijn.

Er moest dus een evolutionair proces zijn dat geleidelijk aan deze mensachtige lichamen heeft geschapen. Ik zou het niet menselijke lichamen willen noemen, omdat het eigenlijk geen menselijke lichamen zijn als er geen van zichzelf gewaarzijnde wezens in zouden incarneren. Voor die tijd hebben ze geen zelfbewustzijn. Zij hadden geen menselijk bewustzijn zou je kunnen zeggen, net zoals je dat tegenwoordig ook ziet bij andere primaten, zoals de apen.