Orgaantransplantaties versus nieuwe vormen van heling

Vraag: Zou je, omdat de Gouden Eeuw nadert, al spoedig technologie uitbrengen om effectief kunstmatige menselijke organen en weefsel te maken die je ook goed kunt transplanteren? Hopelijk vermindert dat de handel in mensen, het kidnappen of doden voor organen, de handel en het inzamelen, enzovoort?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Ik begrijp dat het inzamelen van organen en mensenhandel momenteel een belangrijk probleem is, een gigantisch probleem, maar dit is niet iets wat je gemakkelijk kunt oplossen met nieuwe technieken om nieuwe organen te maken die je kunt transplanteren in plaats van organen uit andere menselijke lichamen te halen.

De realiteit is dat de huidige geneeskunde heel primitief is. Eerlijk gezegd, is het lichaam opensnijden met een scherp instrument een primitieve vorm van heling die je niet nodig hebt in de Gouden Eeuw. Een orgaan transplanteren van het ene naar het andere lichaam, is niet alleen een gewelddadige procedure, maar brengt natuurlijk ook een groot risico met zich mee ten aanzien van het nieuwe lichaam en de overdracht van iets van het bewustzijn van de andere persoon naar de ontvanger van het orgaan.

Dit is dus een primitieve techniek die niet wordt vervangen door een manier om kunstmatig organen te maken, maar het zal worden vervangen door andere genezingsmethoden die orgaantransplantaties niet meer noodzakelijk maken. Dit is iets wat ik wel van plan ben om uit te brengen en ik ben al begonnen om daarvoor het fundament te leggen. Maar het hangt opnieuw af van de behoefte van de mensen met medische kennis, die geen ideologische aanpak hebben, een materialistische aanpak, en er daardoor voor openstaan om die ideeën te ontvangen.

Ik moet zeggen dat dit veel te maken heeft met het vorige onderwerp dat we besproken hebben over vibraties gebruiken als medicijn. Het is mogelijk om bepaalde technologie te maken die vibraties uitzendt naar beschadigde organen. Op den duur zul je ook zien dat mensen veel meer kennis krijgen over hoe ze gezonder kunnen leven, zodat we voorkomen dat hun organen beschadigen.

Je zou in zekere zin kunnen zeggen dat als iemand excessief veel alcohol drinkt en zijn lever beschadigt, een levertransplantatie dan niet zal helpen om zijn of haar bewustzijn te veranderen. Het kan noodzakelijk zijn dat die persoon sterft, dat het lichaam sterft om het bewustzijn te gaan onderzoeken dat achter het alcoholmisbruik zit. Hetzelfde geldt voor veel andere ziekten. Soms moeten mensen sterven aan een bepaalde ziekte om bereid te worden om hun bewustzijn te veranderen opdat ze die ziekte niet opnieuw manifesteren maar een andere levensstijl krijgen.