De zoon des mensen en de Zoon van God

Vraag: Kun je uitleggen wat de Zoon des Mensen is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus Christus, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Laat ik het uitleggen zoals ik het tweeduizend jaar geleden heb uitgelegd. Zelfs in het oude Israël bestond een concept van God en de zonen van God. Dit was een concept dat voornamelijk bestond in wat je tegenwoordig de mysteriereligies zou noemen. Er waren vanuit historisch standpunt een aantal religies van voor mijn tijd en ook rond mijn tijd die een bepaald mysterie, een mystieke kijk, een pad met initiaties, onderrichtten.

Sommige hadden het concept van een godman dat overeenkwam met hoe de christelijke religie mij afschilderde. Er zijn boeken die aantonen dat het christendom de geschiedenis heeft herschreven met mysteriereligies uit de geschiedenis. Er zijn boeken waarin staat dat je het christendom gewoon nog een mysteriereligie zou kunnen noemen, iets wat gebeurde om succesvoller te worden dan andere religies. En je mag dat standpunt hebben, hoewel het, zoals ik al eens eerder heb gezegd, niet helemaal juist is.

Maar het is een feit dat er een concept bestond dat er een zoon des mensen was en de Zoon van God. En in een paar mysteriereligies begreep men dat er mensen waren die oorspronkelijk niet van de aarde kwamen, die niet de oorspronkelijke bewoners van de aarde waren, zoals we de term nu gebruiken. Dit was niet de manier waarop ze het destijds verklaarden, maar met betrekking tot hoe wij het nu uitleggen, waren er mensen op aarde geïncarneerd die niet de oorspronkelijke bewoners waren, maar die wij avatars noemen. En zij hadden een hoger bewustzijnsniveau dan de gemiddelde persoon op aarde. En daarom werden zij in enkele mysteriereligies de zonen van God genoemd in tegenstelling tot de oorspronkelijke bewoners die de zoon des mensen waren.

Maar er waren andere mysteriereligies die een ander concept hadden, namelijk dat alle mensen in zekere zin beginnen als de zoon des mensen. Die kunnen als je het mystieke pad volgen, een hoger bewustzijnsniveau krijgen en dan worden ze gezalfd tot Zoon van God. En dat was natuurlijk het proces dat ik aan mijn discipelen onderwees, dat ik met mijn leven en voorbeeld probeerde te tonen.

Je ziet dat ik de meeste tijd naar mezelf verwees als de zoon des mensen, omdat ik er zeker van wilde zijn dat de mensen begrepen dat ik niet fundamenteel anders was dan zij. Ik demonstreerde een pad dat alle mensen, mannen en vrouwen, misschien wel konden volgen. En wanneer je dat mystieke pad, het Christuspad volgt, kun jij je bewustzijn verhogen totdat je, zoals bijvoorbeeld is gebeurd op de Berg van Transfiguratie, wordt getransfigureerd en tot Zoon van God gezalfd.

Ik heb die uitdrukking vooral gebruikt om te zeggen dat alle mensen de zoon of dochter des mensen zijn, maar dat zij het potentieel hebben om zonen en dochters van God te worden als ze het pad volgen dat ik probeerde te beschrijven en demonstreren. Natuurlijk werd dit beeld in het algemeen niet begrepen, zelfs niet door mijn discipelen of de mensen die ik tegenkwam. Je ziet ook dat het niet nauwkeurig in de vier evangeliën of in het boek ‘De Handelingen der Apostelen’ staat.

Vanaf het begin waren er christelijke groepen die dit niet konden bevatten, maar toen de katholieke kerk werd gevormd, werd het hele concept van een pad van transformatie van de zoon des mensen in de Zoon van God uit de christelijke religie geschrapt, omdat men mij tot Zoon van God verhief, de enige Zoon van God, al God was, dat ik al vanaf het begin uit dezelfde stof bestond als de Vader. En dit was de totale eclips, een totale vervorming van wat ik echt had onderwezen en gedemonstreerd.