Wat is een virus?

Vraag: In de wereldinvocatie 38 ‘Invocatie aan Astrea om coronavirussen te verteren’ staat in alinea zes van deel vier: “Geliefde Astrea, wij roepen jouw cirkel en zwaard op om de demonen, entiteiten en gevallen wezens te binden en de energetische matrix te vernietigen die voorkomt dat men ontdekt wat een virus eigenlijk is en hoe wij specifieke energiefrequenties kunnen benutten om elk type virus te doden.” Mijn vraag is nu: Wat is een virus eigenlijk? En heb je meer inzichten over hoe we specifieke energie kunnen gebruiken om elke soort virus te doden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Zonder al te veel in een technische discussie te belanden die de kennis van de boodschapper ontstijgt, en hij dus niet de concepten heeft om de lering te ontvangen en in woorden om te zetten, kunnen we zeggen dat je een virus op energieniveau kunt uitleggen als een specifieke soort vibratie.

Alles is natuurlijk energie, welke energie ook, alle energie kun je verklaren op energetisch niveau. Elke ziekte van het lichaam kun je op energetisch niveau verklaren. En jullie hebben de lering dat een lagere vorm van energie kan worden getransformeerd door er een energiegolf met een hogere frequentie naartoe te sturen en dan kun je de lagere energie transformeren.

Je kunt stellen dat een virus net zo goed als bacteriën en veel andere tostanden van het lichaam een specifieke matrix van energie zijn. Daar zit natuurlijk een bepaald idee achter, maar er is een energetische component waardoor het virus kan worden afgebroken tot energiefrequenties, bepaalde energiegolven. En wanneer je die energiegolven, hun frequentie, de eigenschappen van hun vibratie, kunt identificeren, kun je een energiegolf ontwerpen die de energie van het virus zal transformeren naar een hoger niveau en zo in wezen de energie bevrijden van de matrix van het virus.

Dit noemt men al heel lange tijd energetische medicatie. Bepaalde mensen hebben hiermee geëxperimenteerd en dit gaat terug tot voor de Tweede Wereldoorlog naar een man die Rife heette, die aankwam met een Rife-generator. En dat is een ding dat wel enigszins de moeite waard is.

Het is opzettelijk onderdrukt, gedeeltelijk door de farmaceutische industrie die zich realiseert dat je hiermee niet zoveel geld kunt verdienen als met chemische medicijnen. Maar het is ook onderdrukt door de materialistische ideologie die niet erkent dat alles energie is en de consequenties ervan, omdat dit de materialistische bewering bedreigt dat er nog iets naast het materiële universum is.

Wanneer je erkent, echt erkent, dat alles energie is, dan besef je dat er energievibraties moeten zijn die de materiële vibraties ontstijgen, zoals men die tot op heden ziet. En dat wijst natuurlijk op een verband tussen materie en geest en de mogelijkheid dat de geest energie kan beïnvloeden. En als de materie uit energie bestaat, dan kan de geest ook materie beïnvloeden, en dit is absoluut taboe in de materialistische ideologie.

Er zijn natuurlijk mensen op de wereld die meer kennis bezitten dan deze boodschapper, zij experimenteren er al heel lang mee en het is gewoon een kwestie van tijd voordat dit doorbreekt en bredere erkenning krijgt.

Het is opnieuw een kwestie van beseffen dat de ideologische aanpak van geneeskunde die momenteel de allopathische geneeskunde domineert, juist een ideologische aanpak is die de geneeskunde beperkt, die de genezing van veel ziekten beperkt. Het is een kwestie van terugkeren naar de experimentele aanpak en zeggen: We hoeven niet beslist een ideologie over een spirituele kant aan het leven of hoe energie werkt. Wij moeten willen experimenteren en begrijpen: Kunnen we energievibraties opwekken die bepaalde ziekten genezen? Helpt dit de mensen en als dat zo is, dan moeten wij daarmee experimenteren ongeacht de ideologie of het gebrek aan inzicht erin, en manieren vinden om mensen te helpen.