Iets in gedachten beslissen versus intuïtieve aanwijzingen

Vraag: Ik wil graag de geascendeerde meesters dienen. Op het moment help ik een groep die geen Engels spreekt om de leer van de geascendeerde meesters te bestuderen. Wij ontmoeten elkaar online en komen uit verschillende landen. Denken de meesters dat ik mijn dienst moet uitbreiden door bij een groep te gaan of een face to face studiegroep op te zetten in mijn woonplaats of een online groep met mensen uit verschillende woonplaatsen in mijn land.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

In het algemeen willen we dit soort vragen niet bespreken, omdat we niet iedereen persoonlijk willen vertellen wat ze moeten doen; het moet van binnenuit komen en je hebt de capaciteiten gekregen om dat te doen. Pas als je sterk een bepaald gevoel krijgt, ga je door met wat je aan het doen bent. Je gebruikt daarna je intuïtie om het te begrijpen. Ga niet in gedachten jezelf tot iets dwingen door tegen jezelf te zeggen dat je dat moet doen.

We zien bij studenten die de lering vinden vaak dat ze een sterk verlangen hebben om iets positiefs op aarde te doen, en dat is vooral sterk aanwezig bij avatars, maar zelfs ook bij volwassener bewoners. Als je de leringen vindt, raak je er min of meer door overweldigd door je enthousiasme en je beslist dat je dit of dat moet doen.

Maar wij raden je altijd aan om onze leringen te benutten om naar je eigen psyche te kijken, aan je psyche te werken, bepaalde zelven te ontdekken die je blokkeren, en dan je intuïtie te gebruiken om wel of niet iets te beslissen door gewoon met de stroom mee te gaan bij alles wat vanbinnen in je opkomt, zodat je geen vaststaand idee hebt over wat je moet doen en jezelf daartoe te dwingen. Je neemt de tijd, zelfs als het jaren duurt om naar binnen te gaan om je intuïtie te versterken, je psychologische problemen op te lossen, en dan zullen er van binnen moeiteloos dingen opkomen en daar handel je dan naar.