De COVID-19 situatie in India

Vraag: Deze vraag gaat over de COVID-19 situatie in India en die zal op haar beurt de wereld waarschijnlijk ook beïnvloeden. De tweede golf is heel dodelijk geweest en het einde is nog niet in zicht. Nu schijnt er nog een variant te zijn die nog krachtiger is en er zijn ook nieuwe ziekten zoals schimmelinfecties, die net zo meedogenloos mensen in grote aantallen doden. Wanneer kun je verwachten dat dit ophoudt? Het lijkt of het dit jaar erger wordt en wat kan een land als India doen om de situatie gemakkelijker te maken? Wat is het beste scenario en hoe zien jullie dat voor je?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

De oplossing op korte termijn is natuurlijk meer mensen in India vaccineren. Maar zelfs een andere praktische oplossing op korte termijn is dezelfde maatregelen nemen als in andere naties worden genomen: mondkapjes dragen, afstand houden, grote groepen mensen mijden, enzovoort. Ik weet dat sommigen zullen zeggen dat nog een lock down in India niet realistisch is, omdat de economie dat niet aankan, maar er zijn wel bepaalde praktische maatregelen die je kunt nemen.

Wat betreft vaccinaties is het duidelijk dat de rijkere landen hun benadering moeten veranderen en bereid moeten zijn om vaccinaties aan India te doneren omdat zij weten dat als de huidige verspreiding in India niet stopt, het ook andere landen zal beïnvloeden. Er zijn wel wat oplossingen op korte termijn, maar je moet begrijpen dat, zoals we eerder hebben gezegd, de reden dat deze pandemie zich heeft ontwikkeld en verspreid, is dat het een onderdeel is van de Harde Leerschool. Het kan naties mogelijk tonen dat zij tot dusver niet naar iets hebben willen kijken.

En dat geldt ook voor India. Je ziet dat de pandemie erger is in India, erger is in Brazilië, en ook erger is in de Verenigde Staten dan in veel andere landen. En wanneer je naar die drie landen kijkt, dan zie je dat ze allemaal hetzelfde type leider hebben, een populistische leider, zoals men dat noemt. Modi in India, Bolsonaro in Brazilië en Trump in Amerika hebben wat we nu de ideologische aanpak noemen. Zij geloven dat zij een wereldbeeld hebben dat onfeilbaar is en zij projecteren dat de samenleving op die manier moet werken en weigeren te kijken naar bewijs van het tegendeel.

Je weet dat alle drie de leiders vanaf het begin het belang van de pandemie hebben gebagatelliseerd, de risico’s hebben gebagatelliseerd, en weigerden te luisteren naar hun eigen wetenschappers die hen vertelden hoe ze konden voorkomen dat de pandemie zich ver zou verspreiden. En de resultaten zijn niet te ontkennen, tenzij je een ideologische bewustzijnsstaat hebt, waarin je al het bewijs ontkent dat jouw gevoel van onfeilbaarheid tegenspreekt.

Dit is natuurlijk één ding waar je over na moet denken, maar de les die er op lange termijn moet worden geleerd door de Indiase maatschappij is dat de Indiase samenleving veel sneller een betere aanpak moet krijgen van de armoede. Het kan niet zo blijven dat in een land met 1,3 miljard mensen, de helft in armoede leeft. En het is niet nodig, omdat er genoeg rijkdom in de Indiase samenleving is om de levensstandaard van de gewone bevolking te verhogen als die rijkdom gelijker werd verdeeld.

Als je naar de geschiedenis van India kijkt, dan zie je dat India elitair is en heeft toegelaten dat de rijkdom in handen kwam van de hoogste klasse en de machtselite. En dit gaat al duizenden jaren zo, gedeeltelijk omdat het hindoeïsme berust op een ideologie die een verdeling van de samenleving heeft door de samenleving in te delen in klassen en een duidelijke een indeling heeft in een hoogste klasse en lagere klassen die hun plaats in de samenleving moeten accepteren.

Het wordt tijd dat het kastenstelsel en de mentaliteit van het kastenstelsel, de elitaire mentaliteit die daarachter zit, wordt opgeruimd. De mensen werden niet geschapen door God om in verschillende kasten, verschillende klassen, te zitten. Alle mannen en vrouwen zijn gelijk geschapen en hebben onvervreemdbare rechten, dezelfde rechten voor iedereen, gekregen. India moet een stap harder doen en haar nationale manier van denken op die principes baseren, en zodoende moet India door een proces heen waarin ze serieus naar de nationale denkwijze kijkt, die nationale ideologie om mensen te beschouwen als behorend tot verschillende kasten, verschillende klassen, en die niet kunnen opklimmen naar de volgende. Ze kunnen ook niet afdalen naar een lagere klasse, wat natuurlijk met reïncarnatie wel kan, hoewel de versie van reïncarnatie waar de meeste mensen in India in geloven, dit niet toestaat. Als je als brahmaan bent geboren, dan zul je altijd een brahmaan blijven, enzovoort. Maar dat klopt natuurlijk niet.

Als India haar les haalt uit de pandemie, dan moet ze door dit proces heen en kijken naar haar eigen geschiedenis, haar eigen ideologie, haar manier van denken over de wereld, en op een hoger niveau komen dat berust op een realistischer beeld, zelfs een spiritueler beeld en dan moet India de onbuigzaamheid van het hindoeïsme loslaten, en dat kan als je het hindoeïsme transcendeert of een universelere manier van spiritualiteit omarmt of zelfs als meer mensen zich bekeren tot het boeddhisme dat niet zo star is als het hindoeïsme.

Je kunt nog meer maatregelen op korte termijn nemen, maar deze pandemie, heeft gewezen op het feit dat niet alleen India, maar de hele wereld veranderingen op lange termijn moet doorvoeren. De vraag is of de naties bereid zullen zijn om die lessen te leren op lange termijn en de noodzakelijke veranderingen doorvoeren.