Het experiment planeet aarde

Vraag: In diverse esoterische bronnen heb ik vroeger de uitspraak gelezen dat planeet aarde op haar eigen manier uniek is, uniek met betrekking tot een experiment waar de aarde aan werd blootgesteld. Destijds begreep ik niet wat voor experiment dat was, maar nu ken ik de leringen van de geascendeerde meesters en ik begon erover na te denken dat jullie experiment waarschijnlijk ging over het laten incarneren van levensstromen op diverse bewustzijnsniveaus op aarde om de mogelijkheid te scheppen om hier een soort smeltkroes van te maken. Zou je kunnen uitleggen of dit inzicht juist is? Er is ook gezegd dat Sanat Kumara herhaaldelijk duistere planeten zoals de aarde heeft bezocht op een reddingsmissie en die heeft geholpen om te ascenderen. Hoe gebeurde dat op die planeten? Was daar een mix van levensstromen, net zoals op aarde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Wat op aarde en andere planeten is gebeurd, kun je op verschillende manieren beschrijven. Je kunt het zien al een experiment, maar een experiment houdt min of meer in dat wij de uitkomst niet kennen. En vanuit een bepaald perspectief zou je ook inderdaad kunnen zeggen dat wij de uitkomst niet kennen, omdat wij niet precies weten hoe verschillende groepen mensen zullen reageren. Maar aan de andere kant kennen we de uitkomst en op het eind zal de aarde verhoogd worden; het is alleen een kwestie van hoe dat gebeurt en wat er met de individuele levensstromen tijdens dat proces gebeurt.

Het klopt dat onderdeel van het experiment op aarde was dat er veel verschillende mensen zouden worden gemixt om die heel monotone uniforme cultuur te doorbreken die de inwoners op aarde hadden gecreëerd. Een onderdeel van het experiment was ook dat er gevallen wezens mochten incarneren omdat die bij gebrek aan een beter woord er ‘goed in waren’ om uniformiteit te doorbreken.

De situatie op andere planeten was heel anders. Ik heb, zoals ik zelf heb gezegd, die rol vaak gespeeld op veel diverse planeten; dat ik hen kwam redden uit een zichzelf vernietigende neerwaartse spiraal. Maar er zijn veel verschillende scenario’s op diverse planeten geweest. En het is te veel en niet erg constructief om daar nu op antwoord te geven naar aanleiding van een specifieke vraag. Wij zullen er misschien een andere keer leringen over geven, maar aan de andere kant zijn die leringen niet relevant voor de situatie op aarde, en daar hebben we nu mee te maken.