Wat zijn de belangrijkste spirituele redenen voor ongelukken?

Vraag: Ik ben in januari gevallen op een berg en heb mijn pols gebroken. Wanneer ik dat soort pech heb, dan ga ik het te veel analyseren en raden of het karma is, of dat de duistere krachten ons aanvallen vanwege het spirituele werk, of dat het een van de vele mogelijkheden op een heel dichte planeet is. Moeten we dat innerlijk onderzoeken, of gewoon innerlijk evenwicht tonen en het pad behouden onder de zware omstandigheden in de buitenwereld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Het klopt dat je niet al te veel moet analyseren. In feite moet je helemaal niet analyseren en het intuïtief aanpakken. Probeer een stap achteruit te doen, probeer je hoofd leeg te maken van vooropgezette ideeën dat het karma is, of duistere krachten, of iets dergelijks. Ga in een neutrale staat voor zover je kunt. En denk dan na over de vraag: Wat heeft dit voor mij betekend? Waarom is dit met mij gebeurd?

En dan krijg je misschien een intuïtieve aanwijzing dat het karma is en dan kun je de decreten van de violette vlam gebruiken om het karma dat je hebt te verteren, dat hiervoor heeft gezorgd en dat niet door het incident is opgeruimd. Als je de indruk hebt dat het door duistere krachten is veroorzaakt, dan kun je decreten doen voor bescherming, de decreten van Astrea om je los te snijden van de banden hiermee. En als je de indruk hebt dat het gewoon een deel is van de chaotische omgeving waarin je bent, waar dingen gebeuren die niet door jouw karma worden veroorzaakt, niet door de duistere krachten, dan kun je natuurlijk gewoon jouw houding aanpassen en je er geen zorgen over maken en je er geen zorgen over te maken of het opnieuw zal gebeuren.

Maar er zijn natuurlijk ook nog andere redenen waarom zoiets gebeurt. En dat komt omdat je diverse zelven hebt. Er zijn mensen die vaak ongelukken hebben, omdat zij bepaalde zelven hebben waardoor zij een bepaalde houding ten aanzien van het leven hebben. Wij hebben het er al vaker over gehad dat het evenwicht tussen dat een fysieke gebeurtenis plaatsheeft of niet, wankel kan zijn. En dan kan je houding er een bepaalde impact op hebben of een gebeurtenis plaatsheeft of niet. Er zijn mensen die een houding hebben die ongelukken aantrekt. Er zijn mensen die een houding hebben van: “O, dat gebeurt mij niet.” En dat betekent dat zij ook gedeeltelijk een ongeluk kunnen aantrekken omdat ze niet alert zijn.

Wanneer er zulke dingen gebeuren, dan kun je proberen om intuïtieve leiding te krijgen over of je houding iets te maken heeft met wat er gebeurt. Je kunt ook proberen om intuïtieve leiding te krijgen over of je gewoon te zorgeloos was over de activiteiten waar je aan deelneemt. Vanzelfsprekend zijn er bepaalde activiteiten waardoor mensen eerder ongelukken kunnen krijgen dan andere. Ik moedig je niet aan om zo extreem te zijn dat je nooit op wilt staan om uit bed te stappen, maar er zijn bepaalde activiteiten waardoor je eerder ongelukken kunt krijgen dan andere. En je zou kunnen overwegen of je een te optimistische houding ten aanzien van dergelijke activiteiten hebt.

Ik zeg niet dat je niet in de bergen mag wandelen, maar je moet je wel realiseren dat je heel erg alert moet zijn op het potentieel van ongelukken. Met andere woorden, er kan een pad zijn dat gevaarlijker is dan een andere en als je alert bent, kun je dat pad of een bepaalde passage op een spoor vermijden waar losse stenen liggen of waar het steiler is om te klimmen of je de greep op je voeten kwijt kunt raken.

Ik zeg dat je als spiritueel persoon er nog eens over na moet denken of er misschien bepaalde activiteiten zijn die je moet selecteren. Deze boodschapper realiseerde zich zelfs toen hij een kind was dat hij activiteiten moest vermijden die te maken hadden met hoge snelheden. Hij wist als kind intuïtief dat hij niet naar beneden moest skiën, op een motor rijden of andere activiteiten zoals deze te doen die hoge snelheid vereisen en die gemakkelijk een ongeluk kunnen veroorzaken en waar het verschil tussen een ongeluk en geen ongeluk heel klein is.

En veel van jullie zouden hetzelfde eens kunnen overwegen: dat je als je het spirituele pad bewandelt, misschien bepaalde activiteiten op moet geven waardoor je eerder een ongeluk kunt krijgen. Ik weet dat dit een delicate kwestie is. Het is een persoonlijke kwestie, omdat je zou kunnen zeggen dat autorijden waarschijnlijk de meeste ongelukken veroorzaakt, want hoe kun je in veel samenlevingen leven als je niet kunt autorijden? Maar nogmaals, je kunt er alerter op zijn, je kunt voorzorgsmaatregelen nemen, hard rijden vermijden, dicht verkeer vermijden, en riskante situaties vermijden. En daardoor kun je aan de activiteit deelnemen met meer alertheid waardoor je waarschijnlijk minder snel een ongeluk krijgt.