De gokeconomie ontmaskeren

Vraag: De economie heeft veel geprofiteerd van de stimulanschecks die de burgers van Amerika en Canada rechtstreeks hebben gekregen net als vele andere naties op de wereld. Schattingen geven aan dat ruwweg een kwart van de checks die de mensen hebben kregen, werden besteed aan materiële goederen en het betalen van rekeningen en bestaande schulden, terwijl de rest opging aan gokken, zoals de financiën beleggen in aandelen, obligaties, handelswaar, speculaties met bitcoins en onroerend goed. Er zijn economen die de gokeuforie de ‘allesbubbel’ hebben genoemd en die heeft de inflatie van prijzen van veel goederen opgedreven door de problemen in voorraadketens, zoals hout en gebrek aan computerchips. Wat zouden de gedachtevormen kunnen zijn om oproepen te doen in de komende wake van Moeder Maria met betrekking tot de economie als die ‘allesbubbel’ het potentieel heeft om onder haar gewicht te bezwijken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Je kunt specifiek oproepen doen dat de hele ‘gokeconomie’ zoals Saint Germain het heeft genoemd, wordt ontmaskerd en men ziet wat het precies is. De gewone mensen zijn door iets heen gegaan wat gewoon een verlengstuk is van wat de elite al decennialang doet, omdat die gokt op de aandelenmarkt; de prijs van aandelen gaat omhoog, de prijs van onroerend goed gaat omhoog, enzovoort. Heel veel mensen in de welvarender landen zijn meegegaan met de manier van denken van de gokeconomie en hebben de denkwijze geaccepteerd dat die dingen altijd zullen blijven stijgen.

Je begrijpt natuurlijk dat in tegenstelling tot wat je conventionele wijsheid zou noemen, hoewel er een economische neergang is geweest door de epidemie, de prijzen van onroerend goed zijn gestegen, want er is een bouwboom. Maar dit komt gedeeltelijk omdat de mensen, wanneer ze niet kunnen reizen, meer geld hebben dat ze gewoonlijk aan vakanties zouden besteden op buitenlandse locaties. Ze gebruiken het geld dus om hun situatie thuis te consolideren en in plaats van schulden af te betalen kopen ze soms een groter huis, een beter huis. En dat drijft de bouwboom op die de prijzen van alle ruwe materialen opdrijft.

Je kunt oproepen doen dat die gokeconomie wordt ontmaskerd en dat mensen ervan vrij worden gesneden. En natuurlijk de vele oproepen doen voor diverse andere aspecten van de economie die deel uitmaken van deze heel belangrijke wake.