De behoefte om speciaal te zijn en de angst om ongelijk te krijgen

Vraag: Zouden de meesters iets meer kunnen vertellen over de verbanden tussen oude geesten die speciaal willen zijn en superieur en geen ongelijk willen hebben. Er lijkt verband tussen te bestaan. In zekere zin lijkt ‘wil geen geest zijn die ongelijk heeft’ een consequentie te zijn van ‘ik wil speciaal en superieur zijn’. Klopt dat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

We hebben leringen gegeven dat geesten in paren worden geschapen. Je begrijpt wel dat wanneer je de wens hebt om superieur te zijn, daaruit voortvloeit dat je ook ongelijk kunt hebben en hoe kun je dan echt superieur zijn aan degenen die gelijk hebben? Die hele kunstmatige constructie van goed en fout is zinloos, zoals Gautama Boeddha en veel van ons hebben uitgelegd, maar niettemin hebben ze voor de geesten nog wel betekenis en zijn ze het van het allergrootste belang.

Het is duidelijk dat er een bepaald bewustzijn was dat met de gevallen wezens is begonnen, omdat de reden dat ze vielen, was dat zij niet beslist wilden toegeven dat ze ongelijk hadden, maar dat zij keuzes hadden gemaakt die hen beperkten. Zij wilden niet toegeven dat zij een bepaald superioriteitsgevoel hadden gekregen, maar dat dit een illusie was. Om de gemoedstoestand te kunnen behouden waarin ze gekomen waren toen ze vielen, kunnen ze nooit toegeven dat ze ongelijk hebben. En we zouden kunnen zeggen dat de basis van het superioriteitsgevoel van de gevallen wezens is dat ze nooit ongelijk kunnen hebben.

Dit bewustzijn hebben ze naar de aarde meegenomen. Dit bestaat al heel lang op aarde. Het heeft het leven op aarde heel erg beïnvloed, er zijn sterke beesten van in het collectieve bewustzijn. Veel mensen die geen gevallen wezens zijn, hebben die overtuiging gekregen. Veel avatars zijn dat ook gaan geloven. Gedeeltelijk vanwege wat ik net besproken heb, je kwam naar de aarde met de beste bedoelingen, je werd door mensen afgewezen. En de gevallen wezens waren hier vaak bij betrokken en gaven je vaak het gevoel dat je er geen goed aan had gedaan om naar de aarde te komen, dat had je niet moeten doen.

Veel van jullie kregen die schrik niet alleen vanwege het geboortetrauma en een specifieke reactie, maar omdat je ook een stap terugdeed en nadacht of je er geen goed aan had gedaan om naar de aarde te komen, had je hier niet moeten komen? Sommigen van jullie waren bang dat ze ongelijk hadden gehad. Jullie hebben het bewustzijn overgenomen dat je nooit weer ongelijk wilde hebben, zelfs niet als avatar. Dit komt heel dichtbij het bewustzijn dat de gevallen wezens hebben.

Nu ben jij niet gevallen, dus het zit niet zo stevig in je gedachten verankerd als bij de gevallen wezens, maar als avatar moeten jullie hier aan werken en op het punt komen om bereid te zijn om ongelijk te hebben. Je bent in de eerste plaats bereid om toe te geven dat je bepaalde dingen hebt gedaan die niet hielpen, die je beperkten, dat je niet het doel bereikte dat je wilde en dat je dus moet veranderen.

Je moet ook op het punt komen dat je bereid bent om ongelijk te hebben in de ogen van andere mensen en je daar volledig onthecht van te voelen, omdat je weet dat zij je beoordelen op hun bewustzijnsstaat. Zij hebben een dualistisch waardeoordeel over jou. En je beseft dat je, ook al heb je ongelijk in de ogen van menselijke wezens op aarde, geen ongelijk hebt in de ogen van de geascendeerde meesters. Want nogmaals, jouw intenties zijn zuiver, je intenties om hier te komen waren zuiver, je had geen ongelijk door naar de aarde te komen. Het geeft niet of alle mensen op aarde denken dat je ongelijk hebt, volgens hun maatstaf, wanneer die maatstaf een illusie is.

Het klopt helemaal dat jij naar beide moet kijken om je te kunnen bevrijden van dat hele conglomeraat van zelven. Je moet begrijpen dat ze een soort polariteit vormen die elkaar versterken. Maar de echte sleutel is dat je de wens loslaat dat je speciaal bent. Doet het er wat toe dat je ongelijk hebt als je niet speciaal bent? Omdat ongelijk hebben volgens aardse maatstaven geen afbreuk doet aan wie jij bent en gelijk hebben volgens aardse maatstaven maakt jou niet speciaal of superieur, omdat de aardse maatstaven onecht zijn.

Het kan nuttig zijn om net als de boodschapper door een periode heen te gaan, waarin hij erover nadacht dat hij niet anders was dan andere mensen. Hij is niet speciaal, hij is niet superieur. Hij had die behoefte wel toen hij jonger was, net zoals de meeste spirituele mensen, maar hij heeft ernaar gekeken en is tot het besef gekomen dat er niets speciaals aan hem is en hij hoeft zich niet speciaal te voelen volgens een maatstaf op aarde. En in de Christusgeest heb je geen maatstaf dat sommige mensen meer speciaal zijn dan andere, omdat de Christusgeest beseft dat al het leven één is. Hoe kunnen er mensen speciaal zijn wanneer ze allemaal uit dezelfde bron zijn voorgekomen en hetzelfde potentieel hebben om te groeien? Je zou kunnen zeggen dat er mensen zijn die volwassener zijn, die hun zelfbewustzijn meer hebben uitgebreid dan anderen, maar dat maakt hen niet beter volgens een dualistisch waardeoordeel, het maakt hen niet speciaal of superieur.

Wanneer je die zelven kunt loslaten, zul je voelen dat er een immens gewicht van je schouders afvalt, want dan hoef je niet meer te voldoen aan de maatstaf van de gevallen wezens om nooit ongelijk het hebben. Je hebt nooit de spanning dat jij je er druk over moet maken of je ongelijk hebt, of dat iemand denkt dat je ongelijk hebt, of dat je iets verkeerd gedaan hebt.

Je hoeft alleen maar te zeggen: “Ik heb het recht om op aarde te zijn. Ik heb recht op mijn huidige bewustzijnsniveau. Ik heb het recht om keuzes te maken op mijn huidige bewustzijnsniveau en wat ik wel of niet begrijp. En ik heb het recht om de consequenties van mijn keuzes te bekijken en die te gebruiken om mijn huidige bewustzijnsniveau te transcenderen in plaats van kunstmatig te evalueren of ik wel of niet gelijk had toen ik het deed.” Zoals Maitreya heeft gezegd in een dictaat tijdens het webinar over Christusschap, kun je geen verkeerde keuzes maken als je bereid bent om naar de consequenties te kijken en te zien hoe die je kunnen helpen om te groeien. Elke keuze die je helpt om te groeien, kan niet fout zijn, hoe zou dat moeten? Groei is de bedoeling van het leven.