Elitarisme en corruptie in Brazilië

Vraag: De mensen in Brazilië hebben levendig gevoel voor het potentieel van hun land en zij willen graag hun omstandigheden verbeteren, maar dat is nog niet gebeurd. Zij schijnen ook een onderbewuste herinnering te hebben aan een vorige Gouden Eeuw. Wat weerhoudt de Brazilianen ervan om de leiding over hun land te nemen? Hoe zit het met het zevende wortelras in Brazilië en Zuid Amerika?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

In deze dispensatie richten wij ons niet erg op het zevende wortelras, omdat we in vorige dispensaties hebben gezien dat het idee van wortelrassen door veel mensen verkeerd wordt opgevat; dat het zou betekenen dat die mensen op een of andere manier superieur zijn aan de meeste andere mensen op aarde. Wij zwakken het belang van de wortelrassen wat af en in plaats daarvan beschouwen we ze als andere evoluties die naar de aarde zijn gekomen. En zelfs het zevende wortelras is niet beslist van doorslaggevende superioriteit voor veel van de avatars die al heel lang hier op aarde zijn. Het is niet zo dat het zevende wortelras automatisch positieve veranderingen zal geven of de Gouden Eeuw brengen.

Wat betreft Brazilië en het Braziliaanse volk zijn er natuurlijk veel complexe factoren die meespelen. Maar in de eerste plaats is er nog niet een cruciaal aantal mensen dat de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven wil nemen, om zichzelf te veranderen in plaats van te verwachten dat hun regering, of een kracht van buitenaf, hun situatie zal veranderen.

Het is noodzakelijk om naar Brazilië te kijken en het feit dat het elitarisme een heel significant probleem is in Brazilië. En de echte hindernis op fysiek niveau voor economische groei is de elite die de grondstoffen wil monopoliseren in plaats van alle mensen ervan te laten profiteren. En dit heeft de politici zo beïnvloed dat de meeste politici, ongeacht tot welke partij ze behoren, er vast van overtuigd zijn dat er een elite moet zijn of zij worden rechtstreeks omgekocht door de elite.

Er is een hoog niveau van corruptie op alle niveaus van de regering en zelfs de industrie. En dit is nog een probleem dat moet worden getranscendeerd, maar dat kan pas wanneer de mensen beslissen dat zij de verantwoordelijkheid willen nemen, dat zij zichzelf educatie zullen geven en naar andere landen kijken die verder zijn dan Brazilië, wat wij de moderne democratieën noemen, en zien wat die bereikt hebben, hoe zij dat gedaan hebben, en wat hebben men in Brazilië nodig heeft.

Natuurlijk moet dat worden aangepast aan jullie specifieke situatie, maar alle moderne democratieën hebben wel allemaal bepaalde algemene stappen gedaan die Brazilië en alle landen in opkomst moeten nemen op een doorslaggevend hoger niveau te komen. In het algemeen kun je natuurlijk zeggen dat het collectieve bewustzijn moet worden verhoogd. En dan kunnen de spirituele mensen in Brazilië en andere landen impact hebben, als jij je geïnspireerd voelt om hier oproepen voor te doen. Maar je moet je realiseren dat Brazilië een groot en dichtbevolkt land is. Je kunt niet verwachten dat weinig mensen op korte termijn veel impact kunnen hebben. Die impact is op de lange termijn voor een land van deze grootte.