Twee kanten van ideologie

Vraag: Kunnen we zeggen dat ideologieën, geloofssystemen en filosofieën op aarde twee kanten hebben? Een psychologische, die haar oorsprong heeft in het gevoel van gebrek aan legitimiteit van het ego, toen het gevallen bewustzijn besloot om zich van de Rivier van Leven af te scheiden? En in die zin zou dit de oorspronkelijke leugen zijn die het gevallen wezen zichzelf heeft verteld om het ego als zijn ware identiteit te kunnen accepteren; in de zin dat het gevallen wezen zichzelf vertelt dat hij vrij is om te beslissen wat waar is of niet. En een tweede kant die zich richt op het collectieve bewustzijn van de mensheid. En dat het bedrieglijk, manipulatief en berekenend is om iedereen in het net gevangen te houden dat zij voor zichzelf hebben geschapen en het licht van menselijke wezens te stelen om het te kunnen overleven.

Kim: Dit is wel een ingewikkelde vraag. Maar er zit een psychologische kant aan ideologie om het ego te kunnen rechtvaardigen. En er is een andere kant die andere mensen om de tuin wil leiden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Zoals ik heb gezegd heeft een ideologie diverse aspecten. En ik zal daar meer over spreken in de komende verhandelingen. Maar je hebt gelijk dat je kunt zeggen dat er een zuiver psychologische kant aan zit, in die zin dat het te maken heeft met het rechtvaardigen van de ervaring die je wilt krijgen, zoals ik heb gezegd. Om goed te keuren wat je wilt doen. Dat deden de gevallen wezens toen ze zijn gevallen. En zij gebruiken daarvoor een geloofssysteem, een manier van redeneren, om te rationaliseren waarom hetgeen ze deden niet verkeerd was en daadwerkelijk juist. Dit is het innerlijke psychologische aspect.

En natuurlijk is er een extern aspect, en dat is dat de gevallen wezens zich bedreigd voelen door elk standpunt dat afwijkt van dat van hen en daarom moeten ze dat proberen te onderdrukken. Zij willen niet dat hun gevoel van veiligheid, het gevoel dat zij de allerbeste overtuiging, of inzicht, hebben, wordt bedreigd. Ze willen andere mensen onderdrukken die hen zouden kunnen uitdagen en zij willen dat mensen het met hen eens zijn als dat mogelijk is. Zoals ik ook heb gezegd, is dit een onmogelijke zoektocht, omdat dit niet kan vanwege de aard van de dualiteit. Zij kunnen dat nooit bereiken. Het is een onmogelijk doel en wanneer jij ziet dat dit een onmogelijk doel is, dan kun jij je er natuurlijk van bevrijden, als je daardoor bent beïnvloed.