Wat is ervoor nodig om China vrij te maken?

Vraag: Wat is ervoor nodig om China vrij te maken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Ik zal deze vraag beantwoorden, maar ik zal beginnen met zeggen dat deze vraag zo breed is dat het moeilijk is om daar een zinvol antwoord op te geven, omdat er heel veel facetten moeten worden aangepakt. Wat betekent het dat China vrij wordt? Wat is een vrije natie eigenlijk als het erop aan komt? Je zou kunnen zeggen dat dit de bevrijding van het communisme is, maar dan moet het communisme verdwijnen.

We kunnen op dit moment zeggen dat de eerste stap naar een vrijer China is dat het besef dat al onder mensen is begonnen te groeien, vooral onder jongere mensen, sneller moet groeien en dat besef is dat het communisme verouderd is. Wat de mensen in China ook van het communisme vinden, en velen denken dat het een noodzakelijke fase was voor China, het besef kan zich verspreiden dat China niet langer communistisch hoeft te blijven. In werkelijkheid is het hypocriet, zichzelf tegensprekend, niet houdbaar, dat China de communistische ideologie blijft aanhangen, omdat het in werkelijkheid een kapitalistische economie is.

Het is niet houdbaar. Een van tweeën moet op den duur winnen, of er moet een ander soort economie komen dan de strikt kapitalistische economie, maar China wordt nu in twee richtingen geduwd door de ideologie en door de geldmachine die tot zulke proporties is uitgegroeid dat die bijna sterk genoeg is om die ideologie te overweldigen.

Er zijn twee beesten die in China om de dominantie strijden. En de oplossing is niet dat China het communisme opgeeft of helemaal kapitalistisch wordt, want dat zou hen van de ene soort onvrijheid naar de andere onvrijheid laten schieten. De oplossing is eigenlijk dat China zowel het communisme als het kapitalisme transcendeert en de economie en de samenleving op een andere manier aanpakt.

Dit zal vereisen dat de huidige leider van China uit zijn macht wordt ontzet, dat hij of zijn lichaam verlaat of wordt onttroond door de communistische partij. Dan moeten ook veel van de oude garde in de communistische partij sterven of hun positie opgeven en vervangen door jongere mensen die een flexibelere houding en een opener geest hebben.

Hiervoor moet het collectieve bewustzijn geleidelijk aan verhoogd worden. En dit is natuurlijk wat tamelijk langzaam gebeurt in China, gedeeltelijk vanwege de grootte van het land, gedeeltelijk omdat veel Chinezen niet hun eigen beslissingen willen nemen, niet de verantwoordelijkheid voor zichzelf willen dragen en gedeeltelijk omdat er enorme weerstand is in het partijapparaat door de demonen en collectieve beesten die daarachter zitten en de gevallen wezens die nog steeds proberen om China als communistische natie te behouden om wat restanten van de kapitalistische-communistische spanning te behouden.

Er spelen zoveel factoren mee. Als jij je hier zorgen over maakt, kun je natuurlijk invocaties en decreten hiervoor opzeggen, maar het zal lang duren voor een kleine groep mensen impact op China heeft. Er is een proces dat het collectieve bewustzijn verhoogt, het wordt verhoogd, het bewustzijn van China wordt opgetrokken door andere naties, maar het valt moeilijk te voorspellen wanneer er een doorbraak komt.

De vraag is nu of de huidige leider een zogenaamd natuurlijke dood zal moeten sterven of dat hij wordt afgezet door progressievere krachten omdat hij niet een cultus rondom zijn persoonlijkheid heeft gemaakt, maar een heel persoonlijk machtsapparaat om zich heen. En dat staat geen veranderingen toe, omdat zij dat als een bedreiging van zijn macht zouden zien.