Vraag over rockmuzikanten

Vraag: Veel beroemde rockmuzikanten zijn jong gestorven, veel rockmuzikanten in het voorbije decennium en rappers in de moderne tijd. Ik kan niet ontkomen aan het gevoel dat sommigen hier waren om een enorm positieve verandering te brengen, in ieder geval op hun bewustzijnsniveau. Ben ik gek? Waren sommigen van hen zelfs gevallen wezens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Jezus heeft een paar heel belangrijke leringen gegeven over het feit dat een situatie soms zo op slot kan zitten, dat de mensen zo in een bepaalde manier van denken vastzitten, dat iemand een voorloper nodig heeft om die denkwijze en de energie die daarachter zit uit te dagen.

Het kan dus zijn dat iemand een tijdlang iets moet doen wat niet echt van het hogere perspectief van de Christusgeest komt, maar om die de situatie open te breken. Wij hebben erover gesproken dat er soms een bepaalde revolutie nodig is en dat die een tijdlang op één lijn is met de Christusgeest in die zin dat het de impasse kan doorbreken en verandering brengen.

Dat kan ook door muziek gebeuren. Bepaalde muzikanten hebben een nieuw type muziek naar buiten gebruik die de mensen heel erg hebben geprovoceerd, maar zij moesten geprovoceerd worden om een oude denkwijze, een oude matrix in de samenleving, te doorbreken. Ik zeg niet dat dat alle rockmuzikanten en rappers niet op één lijn liggen met de behoefte aan verandering. Er zijn een paar die, in ieder geval een poosje, op één lijn zaten, maar dat betekent niet dat rockmuziek en rapmuziek harmonieus is, omdat het harmonieuze vibraties produceert waar de planeet baat bij heeft. Die heeft een ontwrichtend, chaotisch effect, maar zoals ik zei, kan het een tijdlang nodig zijn om bepaalde patronen open te breken.

De meeste rockmuzikanten en rappers zijn eigenlijk gevallen wezens, niet allemaal, maar de meesten wel. En eerlijk gezegd, begin me geen vragen te stellen over wie dat wel of niet is, omdat dit niet iets is waar wij onze tijd en ruimte aan willen besteden.

De waarheid is dat veel van die rockmuzikanten, rapmuzikanten gevallen wezens zijn. Hun natuurlijke levensduur is al voorbij, zouden we kunnen zeggen. En zij worden in leven gehouden omdat de mensen hen hun energie geven door naar hun muziek te luisteren, of naar concerten te gaan, waardoor zij gedwongen worden om in een bepaalde gemoedstoestand te komen waardoor ze enorme hoeveelheden energie loslaten.

Je kunt zien dat er mensen op een rockconcert onbeheersbaar schreeuwen. En dit maakt enorme hoeveelheden energie los die de rockmuzikanten kunnen opnemen, die de demonen erachter absorberen, en dat is een van de bedoelingen van rockmuziek en rockconcerten. Als dit eenmaal verdwijnt, als hun populariteit vervaagt, kunnen sommigen niet meer in leven blijven en zij laten het fysieke lichaam achter.

Een ander aspect is natuurlijk de tijdsfactor. Er was een periode in de zestiger en zeventiger jaren dat er veel nieuwe rock bands opkwamen. Dat waren meestal jonge mensen in die tijd en die hebben nu een bepaalde leeftijd bereikt. En het kan gedeeltelijk zo zijn dat ze niet genoeg licht ontvingen. Het kan ook komen omdat veel rockmuzikanten zo uit evenwicht waren dat zij een ongezonde levensstijl hadden en dat die hun fysieke lichaam inhaalde.

Dit gaat hand in hand met de hele rockcultuur, die heel erg rebels was, die rebelleerde tegen de normen van de samenleving. Het was daardoor oké om alcohol en drugs te gebruiken en veel seksuele relaties te hebben en te feesten. En natuurlijk komt er een moment waarop je fysieke lichaam het niet meer aankan. Nogmaals, je kunt wijzen op bepaalde uitzonderingen die er in geslaagd zijn om heel lang in leven te blijven, maar kijk eens naar het feit dat die mensen lege hulzen zijn die nauwelijks nog in leven kunnen blijven en die spiritueel eigenlijk al niet meer in leven zijn.